Mapa strony

Bohaterowie swoich czasów

Logotyp Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Cel projektu

Celem projektu było – przy społecznym zaangażowaniu – zebranie i udokumentowanie w formie elektronicznej (DVD) wspomnień mieszkańców naszej gminy, na bazie których postało archiwum historii mówionej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt „Bohaterowie swoich czasów” polegał na nagraniu przy użyciu kamery wspomnień osób z terenu gminy Pilzno (docelowo z każdego sołectwa), które podzieliły się własnymi przeżyciami od czasu dzieciństwa. Aby uzyskać zamierzony cel realizatorzy przygotowali merytorycznie zasady i zakres przeprowadzania wywiadów dla grupy wolontariuszy, którzy w swoim lokalnym środowisku odnajdywali osoby z ciekawą historią życia. Same nagrania odbywały się przy użyciu sprzętu posiadanego i pozyskanego przez realizatora w obecności osoby odpowiedzialnej za projekt. Spotkania prowadzone były przez wolontariuszy w miejscu i czasie dogodnym dla osoby, która zgodziła się podzielić swoimi wspomnieniami. Po montażu i nagraniu filmów materiały przekazano osobom nagrywanym i lokalnym instytucjom.

Rezultaty projektu

Podstawowym i bezcennym rezultatem projektu było utrwalenie wspomnień osób starszych, które zechciały podzielić się swoją historią życia. Zapewnienie szkołom i instytucjom materiałów do tworzenia archiwum historii mówionej. Powstała możliwość prezentacji nagranych wspomnień osób opowiadających o historii lokalnej tradycji, wydarzeniach dla uczniów szkół w ramach różnego typu lekcji. Mieszkańcy naszej gminy będą mogli wzbogacić swoją wiedzę o przeszłości miejscowości, swojej Małej Ojczyźnie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami pośrednimi będą uczniowie szkół z terenu Gminy Pilzno korzystający z przekazów na lekcjach historii. Mieszkańcy Gminy Pilzno korzystający ze spotkań, zasobów bibliotek czy odwiedzający Muzeum Regionalne. Osoby przyjezdne odwiedzający swoje rodziny, chcące zabrać ze sobą cząstkę historii środowiska, z jakiego się wywodzą. Osoby poszukujące tematów dotyczących historii lokalnej.

Partnerzy w realizacji projektu

Przy realizacji projektu korzystaliśmy ze wsparcia lokalnych instytucji w zakresie promocji projektu: w szkołach angażując wolontariuszy, korzystając ze ich stron internetowych. Również Urząd Gminy, Dom Kultury, Muzeum Regionalne, lokalne Stowarzyszenia poprzez swoje strony internetowe informowały i zachęcały do udziału w projekcie, wspierając nasze działania merytorycznie i sprzętowo .