Mapa strony

Bogactwo turystyczno-przyrodnicze gminy Jemielno w pigułce

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Cel projektu

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie trzech tablic informacyjnych zawierających walory turystyczno-przyrodnicze Gminy Jemielno oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców całej gminy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizację celu umożliwiło wiele podjętych działań – w pierwszym etapie projektu, by poinformować o nim społeczność gminy, zaprojektowano oraz wydrukowano afisze, plakaty oraz imienne zaproszenia. Grupa „Szalone dusze” koordynująca projekt zorganizowała spotkania planistyczne, by zapoznać mieszkańców z podjętym przedsięwzięciem. Służyły temu także konkursy dotyczące naszego regionu oraz wycieczki rowerowe, pozwalające na integrację oraz zapoznanie się z walorami przyrodniczymi i turystycznymi Gminy Jemielno. Na wspomnianych spotkaniach zaprojektowany został wygląd graficzny tablic oraz wybrano miejsca ich umieszczenia. Zdjęcia robione podczas tych spotkań, a także podczas konkursów i wycieczek, znajdują się obecnie w kronice projektu, stworzonej przez jego współtwórców.

Rezultaty projektu

Trzy tablice informujące o walorach przyrodniczych i turystycznych Gminy Jemielno stanęły w miejscach odwiedzanych zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Ponadto projekt ten pozwolił mieszkańcom zintegrować się, nauczył ich współpracy oraz współdziałania dla dobra Gminy. Wzrosła także znacznie ich świadomość regionalna – poznali walory przyrodnicze i historyczne zamieszkałego przez nich terenu. Sama Gmina natomiast stała się bardziej atrakcyjna dla turystów oraz podróżników.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest społeczność wsi Jemielno, a grupami docelowymi są całe rodziny, dorośli, młodzież i dzieci, mieszkańcy całej gminy Jemielno – ok. 3500 osób – jak i potencjalni turyści z Krainy Łęgów Odrzańskich – ok. 8000 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Przy realizacji projektu wraz z grupą „Szalone dusze” współpracowali: GOUK w Jemielnie, UG w Jemielnie, samorząd lokalny, PTC A.Pukała & S.Srebrniak oraz wolontariusze.