Mapa strony

BISKUPICKIE ŚPIEWANIE

Logotyp Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie

Cel projektu

Aktywizacja i integracja międzypokoleniowa społeczeństwa, promowanie aktywnego trybu życia poprzez uczestnictwo w przestrzeni publicznej, a także przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji i kultury regionalnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

ZRÓBMY ZACZYN! EJ,SOBÓTKA,SOBÓTKA – współorganizowane z innymi organizacjami Biskupic Fest.

BISKUPICKIE WIANKI – przygotowanie wianków, wytworów kulinarnych oraz śpiewanie chórku z uczestnikami. NASZ PIERWSZY RAZ! – aktywne uczestnictwo w Dniach Grodźca – kulinarnie, artystycznie i organizacyjnie. W ramach integracji gminnej we własnym „ogródku” przedstawiono wytwory kulinarne i występ Biskupiczanek.

Kolejne działania zrealizowano w formie 3 biesiad: GOŚCIU SIĄDŹ POD MYM LIŚCIEM, LATO W BUTELKI ROZLANE i ZOBACZ, ILE JESIENI! Odbyło się też spotkanie tarasowe przy muzyce, tańcu i wspólnym śpiewaniu. Przedstawiono prezentację multimedialną MOJA OJCZYZNA i wystawę fotografii Biskupic.

MUZYCZNE PODWIECZORKI – 12 spotkań kobiet tworzących zespół śpiewaczy, próby.

BISKUPICKIE ŚPIEWANIE podsumowanie/prezentacja

Rezultaty projektu

Realizacja projektu BISKUPICKIE ŚPIEWANIE przyczyniła się do ożywienia społeczności lokalnej i zintegrowania społeczeństwa w działaniu. Zwiększono ilość inicjatyw angażujących całe społeczeństwo. Polepszyły się stosunki międzysąsiedzkie. Na atrakcyjności stracił model biernego spędzania czasu, głównie preferowany wśród dzieci i młodzieży. Społeczeństwo zapoznało się z walorami kulturowymi regionu Biskupic. Zakup sprzętu nagłaśniającego umożliwił organizację wielu wiejskich imprez.

Odbiorcy projektu

Grupę docelową projektu stanowiła 40 osób zróżnicowanych pod względem płciowym i wiekowym zamieszkałych na terenie sołectwa Biskupice. Były to osoby zaangażowane bezpośrednio w realizację projektu poprzez aktywne uczestnictwo przy realizacji działań. Ze względu na czynnik integracyjny nie ustalono granicy wieku. Realizowane działania dostępne były dla całej lokalnej społeczności Biskupic.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie „Razem dla Szkół” w Biskupicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. E.Taczanowskiego w Biskupicach, Rada Rodziców w Biskupicach,Rada Gminy i Urząd Gminy w Grodźcu, Firma Gramar w Biskupicach Firma Handlowa Kwiryng w Grodźcu, parafia w Królikowie, sklep Grosik w Zagórowie, gazeta Przegląd Koniński, piekarnia Królików