Mapa strony

Artystyczne spotkania w Gminie Czyżew

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Cel projektu

Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego aktywnego dzięki realizacji artystycznych działań integrujących i aktywizujących jego członków, które odpowiadają na konkretnie zgłoszone potrzeby.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • promocja – w ciągu całego projektu, po oraz w ramach innych inicjatyw (bieżąca informacja o działaniach w różnorodnej postaci oraz uroczyste zakończenie; promocja folderu);
  • zakupy (urządzenie wielofunkcyjne i laminator wykorzystane do zajęć artystycznych; systemy linkowe zamieszczone służą do realizacji wystaw);
  • cotygodniowe spotkania integracyjno- artystyczne/zajęcia artystyczne odbywały się zarówno w wakacje, jaki i w roku szkolnym;
  • folderek podsumowujący nasz projekt, który służy promocji beneficjentów i całego przedsięwzięcia, zawiera m.in. skany prac artystycznych, foto wystaw, info o projekcie;
  • uroczyste podsumowanie – nagrodzenie dyplomami uczestników oraz instytucji/osób zaangażowanych, wystawa, promocja folderku, poczęstunek.

Rezultaty projektu

  • zdjęcia (wszelkie inicjatywy w związku z projektem były dokumentowane) – liczba nie do określenia;
  • wystawy w różnych instytucjach – co najmniej 30;
  • spotkania integracyjno-artystyczne – co najmniej 40;
  • folder – 1000 szt.;
  • prace plastyczne w różnych technikach – liczba nie do określenia;.

Największa liczba mieszkańców korzysta z wystaw oraz przeczyta folderek. Bezpośredni uczestnicy spotkań, których liczby też nie można dokładnie określić, wykorzystają urządzenie wielofunkcyjne, toner, folie, laminator.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy gminy w różnym wieku, ale też młodzi artyści z zewnątrz Gminy Czyżew. Działania były skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Promocja projektu i płynących z niego korzyści w całym regionie (powiat wysokomazowiecki, gmina graniczy z dwiema gminami w woj. mazowieckim), na ile się da – dzięki folderkowi – w województwie i w kraju. Bezpośredni uczestnicy, widzowie (ponad 1 500 osób).

Partnerzy w realizacji projektu

Wszystkie szkoły z terenu gminy, przedszkole, biblioteka publiczna, urząd miejski, OSSP w Ciechanowcu, artyści prywatni, Muzeum Ziemi Czyżewskiej, Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej, beneficjenci projektu „nienaDĘTA MŁODZIEŻ”, GOK w Czyżewie.