Mapa strony

ARTmania – sztuka bez NONsensu

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”

Cel projektu

Projekt ARTmania – sztuka bez NONsensu koncentrował się na użytkowym aspekcie sztuki. Miał na celu stworzenie systemu identyfikacji wizualnej dla wsi Ciechanowice przy współudziale mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowaliśmy cykl warsztatów plastycznych o zróżnicowanej tematyce ukierunkowanych na aspekt użytkowy sztuki. Zajęcia były prowadzone raz w tygodniu w świetlicy w Ciechanowicach i raz w tygodniu w Wieściszowicach przez okres dwóch miesięcy. Poznaliśmy różne techniki plastyczne: fusing, malarstwo na szkle, decoupage, ceramikę, mozaikę szklaną, monotypię. Zorganizowaliśmy plenerowy wypał ceramiki raku. Dodatkowo byliśmy współorganizatorem dnia dziecka w Ciechanowicach. Zebraliśmy fanty i przygotowaliśmy prezenty dla 120 dzieci. Zorganizowalismy artystyczne warsztaty plenerowe podczas festynów rodzinnych w Wieściszowicach i Ciechanowicach. Wykonaliśmy sesję fotograficzną okolicy, panoramy sferyczne wchodzące w skład wirtualnego spaceru. Wykonaliśmy olbrzymią malowaną mapę Ciechanowic.

Rezultaty projektu

Opracowaliśmy logo i system identyfikacjii wizualnej. Wydrukowaliśmy 2000 pocztówek. Przygotowaliśmy 20 propozycji różnych figurek pamiątkowych. Zbudowaliśmy serwis ciechanowice.eu oraz wirtualny spacer na bazie panoram sferycznych. Powstał esej opowiadający o przemianie Rudelstadt w Ciechanowice. Stworzyliśmy malowaną mapę Ciechanowic. Mamy bazę profesjonalych zdjęć okolic. Zintegrowaliśmy ludność lokalną i sprawiliśmy, by „przystanek sztuka” na stałe zagościł podczas imprez plenerowych.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednim odbiorcą projektu byli uczestnicy warsztatów – dzieci w wieku 2,5 – 18 lat. W tej grupie byli mieszkańcy oraz dzieci przyjezdne z Polski, Anglii, Francji, Grecji. Pośredni odbiorcy to uczestnicy festynów – mieszkańcy wsi Ciechanowice i Wieściszowice oraz zaproszeni goście – ponad 400 osób. Kolejna grupa odbiorców, to czytelnicy postów na Facebooku – zasięg jednego posta to np. 1200 wyświetleń.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizację projektu właczyli się sołtysi wsi Ciechanowice i Wieściszowice, radni z tych wsi, Koło Emerytów, Wydawnictwo Afera, Fundacja Archeo, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Dr. Schneider, Dudek Paragliders, Tomasz Olesiak OLO-DACH, Waldemar Głąb WEST, Joanna i Sylwester Sondaj ENBUD, Bank Credit Agricole, Zuzanna Oleszkiewicz-Trojankowska, Jarosław Stawirej TOTEM.