Mapa strony

Art-Bazar, czyli Jurajskie Spotkania Artystyczne

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Celem głównym projektu było silniejsze zintegrowanie grupy osób o podobnych zainteresowaniach tak, by wspólnie pracując i poznając się zainicjowała wydarzenie artystyczne.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbyły się warsztaty manualne z różnych dziedzin rękodzielnictwa – malowanie na drewnie, malowanie na tkaninie. Uczestnicy projektu wzięli udział w plenerze malarsko-fotograficznym na terenie podzamcza. Plener prowadzili zaproszeni artyści, odbyło się również spotkanie autorskie z rysownikiem i autorem książek dla dzieci. Podsumowaniem projektu była wystawa prac dla lokalnej społeczności.

Rezultaty projektu

Projekt pozwolił uczestnikom udoskonalić własne umiejętnosci manualne, zdobyć motywację do wspólnych działań. Udział w projekcie przyczynił się również do integracji lokalnej społeczności.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany był do chętnych mieszkańców gminy, których łączyły wspólne zainteresowanie i pasja związana z plastyką i sztuką.

Partnerzy w realizacji projektu

OSP, sołtysi, lokalne przedsiębiorstwa, Urząd Miasta