Mapa strony

Aktywni Razem

Logotyp Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”

Cel projektu

Projekt skierowany był do dzieci i rodzin z niepełnosprawnością. Nadrzędnym celem projektu oprócz integracji było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, promowanie działań integracyjnych oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnością, a także ich najbliższego otoczenia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

1. Zorganizowanie pierwszego spotkania dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – 15 osób;
2. Warsztaty z psychologiem dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – 15 osób;
3. Wyjazd integracyjny do ,,Łowisko 3 stawy” w miejscowości Goryń – 33 osoby;
4. Dzień niepełnosprawności – występ artystyczny osób niepełnosprawnych  – uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlance – 50 osób,
5. Zabawa andrzejkowa  – w organizacji spotkania wzięli udział wolontariusze z tutejszej gminy – 43 osoby,
6. Wyjazd integracyjny do kina – 33 osoby. Zrealizowane działania monitorowane były poprzez listy obecności, a ewaluacja dokonana była poprzez ankiety skierowane do uczestników projektu.

Rezultaty projektu

– Nabycie umiejętności pomocnych w budowaniu lepszych relacji w rodzinie,
– Poznanie samego siebie, swoich uczuć, emocji, potrzeb,
– Wywoływanie stanu odprężenia, poprawy samopoczucia,
– Umożliwienie uczestnikom odreagowania napięcia emocjonalnego,
– Poznanie tematyki związanej z zagadnieniem stresu,
– Rozwój umiejętności komunikacji,
– Umiejętne korzystanie ze wsparcia społecznego,
– Poznanie nowych osób,
– Budowanie poczucia własnej wartości,
– Aktywizacja do „wyjścia z domu”.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany był do:
– dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami z terenu gminy: 15 osób,
– rodzice osób z niepełnosprawnościami: 15 osób.

Do udziału w określonych działaniach zostali włączeni mieszkańcy gminy Jastrzębi w celu integracji oraz przełamywania barier, nawiązywania nowych znajomości i budowania wspólnego dobra.

Partnerzy w realizacji projektu

Realizacja projektu była możliwa dzięki Urzędowi Gminy Jastrzębia, który udostępnił salę szkoleniową, świetlicę wiejską z zapleczem kuchennym, a także autokar wraz z kierowcą na wyjazd integracyjny do kina w Radomiu oraz na łowisko 3 stawy w Goryniu.