Mapa strony

Aktywni na oKOŁO

Logotyp Funduszu Lokalnego „Ramża”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności młodych osób w sferze alternatywnej turystyki z wykorzystaniem jej niecodziennych form.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • W ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia dotyczące obsługi busoli oraz GPS.
  • Zostały zorganizowane 3 wyprawy rowerowe.
  • Powstały 3 gry turystyczne zawierające: mapę, informacje o lokalnych atrakcjach gminy oraz zagadki. Gry obejmują 3 obszary gminy: Książenice, Wzgórze
  • Ramża, Pojezierze Palowickie.
  • Zostały zorganizowane także dodatkowe atrakcje. Jedną z nich było Forest Kitchen – szukanie produktów w lesie za pomocą wyznaczania azymutu. Kolejną atrakcją był instruktaż ze strzelania z łuku, konkurs łuczniczy oraz granie w śląskie gry. Na każdej wyprawie została sprawdzona wiedza uczestników na temat znajomości gminy za pomocą testu. Na zakończenie projektu zostały rozdane dyplomy, nagrody i upominki dla uczestników.

Rezultaty projektu

Dobrem wspólnym było rozwijanie w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny turystyki oraz poznanie dziedzictwa tego regionu. Stworzone gry turystyczne to wyjątkowy przewodnik po gminie, który w niebanalny sposób pomoże każdemu mieszkańcowi oraz turyście poznać okolice. Wskazuje gminę jako miejsce atrakcyjne przyrodniczo, krajobrazowo, turystycznie. Dodatkowo zwiększono aktywność turystyczną mieszkańców, zorganizowano 3 wyprawy rowerowe oraz zorganizowano dodatkowe aktywności.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i członkowie stowarzyszenia.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej
  • Urząd Gminy i Miasta
  • Członkowie stowarzyszenia
  • Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn