Mapa strony

Aktywna Integracja Społeczna w Muchowie

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

Zintegrowanie i zaktywizowanie społeczności lokalnej Muchowa do działania na rzecz dobra wspólnego poprzez wspólne przygotowanie miejsca służącego integracji oraz wspólną organizację wydarzeń.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działanie I – AKCJA:
Wspólnie przygotowano miejsce służące integracji międzypokoleniowej i wszystkim grupom społecznym Muchowa w centralnej części wsi.

Działanie II – INTEGRACJA (3 WYDARZENIA):

Wspólne przygotowanie 3 wydarzeń (odpowiadających na potrzeby lokalnej ludności) jednodniowych w Muchowie, które odbyły się w nowo zaaranżowanym miejscu służącym integracji lokalnej społeczności.

 1. Uroczyste otwarcie i biesiada z konkursem piosenki wakacyjnej (25.06.2016).
 2. Muchowski Kosiarz (16.07.2016).
 3. Zakończenie wakacji (20.08.2016).

Działanie III – KOORDYNACJA:

Koordynator, księgowa

Działanie IV – PROMOCJA:

 1. Strona na Facebooku “Muchów”.
 2. Strona www Urzędu Gminy Męcinka.
 3. 1 artykuł o projekcie.
 4. Plakaty (informacja o realizowanym projekcie i wydarzeniach).

Rezultaty projektu

 • zwiększenie stopnia integracji społeczności Muchowa i zwiększenie stopnia aktywnego włączania się w działania na rzecz swojej społeczności;
 • przygotowane miejsce służące społeczności lokalnej;
 • wzrost umiejętności organizacyjnych młodego pokolenia oraz osób dorosłych ze społeczności lokalnej;
 • 3 zorganizowane wydarzenia;
 • 1 komplet plakatów informujących o wydarzeniach i projekcie;
 • 1 materiał fotograficzny;
 • 3 krótkie relacje;
 • 1 artykuł o projekcie;
 • 3 programy przebiegu wydarzeń.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli w pierwszej kolejności mieszkańcy miejscowości Muchów, każda grupa społeczna i wiekowa. W przygotowaniu miejsca służącego integracji byli aktywni w szczególności dorośli mieszkańcy miejscowości. Program wydarzeń realizowanych w ramach projektu został przygotowany z myślą o każdej grupie, od juniora do seniora.

Partnerzy w realizacji projektu

 • „Stowarzyszenie Patria Nostra”
 • Gmina Męcinka
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Pomocnem
 • Projektowanie Ogrodów Joanna Lityńska