Mapa strony

Aktywna ARKADIA

Logotyp Stowarzyszenia „Przystań”

Cel projektu

Głównym celem projektu było tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości zagospodarowania wolnego czasu oraz wspólnej, twórczej rekreacji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu realizowane były działania pod nazwą „Kreatywny senior”, czyli twórcze zagospodarowanie czasu wolnego:

  1. Warsztaty komputerowe „Senior w sieci”- potrzeba wynikająca z faktu bardzo niskich umiejętności z zakresu obsługi nowych technologii wśród seniorów.
  2. Warsztaty dekorowania stołu jako ważny element naszej spuścizny kulturowej.
  3. Warsztaty kulinarne z elementami dietetyki połączone z dekorowaniem potraw.
  4. Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych oraz biżuterii.
  5. „FAJFY” – czyli podsumowanie działań warsztatowych – prezentacja umiejętności nabytych podczas trwania projektu.

Rezultaty projektu

Rezultaty to:

  1. Przeszkolenie seniorów na warsztatach tematycznych – zakładana ilość godzin to 35 godzin, faktyczna do momentu zakończenia projektu 45 godzin za sprawą dodatkowych zajęć z języka angielskiego.
  2. Udział w zajęciach 25 osób.
  3. Nabycie nowych umiejętności przez uczestników projektu.
  4. Aktywizacja i umotywowanie do kreatywnego działania.

Odbiorcy projektu

Grupa odbiorców to mieszkańcy gminy Kisielice w wieku 55+, głównie emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne, a także dorosłe osoby bezrobotne, dla których projekt był szansą na zdobycie nowych umiejętności i tak się stało w przypadku działań, jakie zostały podjęte. Nowe spojrzenie na problematykę odżywiania, upiększania potraw, jak również ich otoczenia. Wartość dodana – zajęcia z j. angielskiego.

Partnerzy w realizacji projektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach, Urząd Miejski w Kisielicach. Z racji umożliwienia umieszczania informacji o projekcie pośrednio partnerami stali się także właściciele sklepów, sołtysi pośredniczący w przekazywaniu informacji.