Mapa strony

Projekt „Świadomy Ja, Bezpieczne Otoczenie!” w Powiecie Sochaczewskim

Data opublikowania: 23 września 2019

Autor:
Ewa Prengowska
ODL:
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy na nowoczesnych fantomach, bezpieczeństwo nad wodą i nie tylko – o tym można się dowiedzieć z cyklicznych spotkań i prelekcji w ramach projektu „Świadomy Ja, bezpieczne otoczenie!” realizowanego przez Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Swoim projektem WOPR chce rozwijać umiejętności i wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zwiększać świadomości o niebezpieczeństwach jakie istnieją w codziennych sytuacjach, animować lokalną społeczność angażując uczestników spotkań we wspólne ćwiczenia. Założeniem WOPR było, aby spotkania w ramach projektu odbywały się  w różnych miejscach: bezpośrednio nad rzeką, na terenach rekreacji mieszkańców, w szkołach. Te dotychczasowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a kolejne już w planach.