Mapa strony

Projekt Sokółka „Śpiewajmy Razem”

Data opublikowania: 20 listopada 2020

Autor:
Marta Andrukiewicz
ODL:
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

W ostatnią sobotę października w Wiejskim Klubie Kultury w Starej Kamionce odbyło się spotkanie zespołu „Razem” w ramach podsumowania projektu ” Śpiewajmy Razem”.

Celem projektu było zorganizowanie cyklu wydarzeń dla mieszkańców Starej Kamionki i okolic. Były to warsztaty wokalne prowadzone przez Michała Gieniusza, spotkanie integracyjne przy gorącej herbatce oraz występ zespołu „Razem”. Wspólnym dobrem stało się zainteresowanie uczestników sztuką wokalną i zacieśnienie dzięki niej więzi przyjacielskich i sąsiedzkich. Oprócz tego projekt niewątpliwie wzbogacił ofertę kulturalną naszej wsi. W ramach projektu zostały zakupione nowe stroje dla uczestników zespołu, co daje członkiniom pewność i satysfakcję oraz pomaga godnie reprezentować swoją miejscowość.

Projekt jest dofinansowany z programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka. Ponadto udział w projekcie mają: Sokólski Ośrodek Kultury oraz Sołectwo Stara Kamionka