Mapa strony

Projekt Sokółka „Sokólscy Seniorzy Wracają Do Integracji i Działania Po Pandemii”

Data opublikowania: 15 grudnia 2020

Autor:
Marta Andrukiewicz
ODL:
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Mimo pandemii sokólscy emeryci nie przerwali działalności Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów na terenie miasta i gminy Sokółka zrzesza w swoich szeregach 250 członków. Mimo niewątpliwych utrudnień związanych z pandemią coronawirusa nie zaprzestał działań na rzecz swoich członków i osób starszych. Zgłosiliśmy do konkursu „Działaj lokalnie” projekt „Sokólscy seniorzy wracają do integracji i działania po pandemii”.

Co prawda okres pandemii nie minął, ale projekt udało się zrealizować, po części w okresie złagodzonych ograniczeń, jak również w czasie ich trwania, przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.

W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Jednodniowa wycieczka autokarowa do Wigierskiego Parku Narodowego i klasztoru Kamedułów w Wigrach dnia 26.08.2020 r, w tym:
➢ zwiedzanie klasztoru Kamedułów z przewodnikiem,
➢ spacer po ścieżkach Wigierskiego Parku Narodowego,
➢ rejs statkiem po jeziorze Wigry,
➢ wspólny posiłek w ogrodach klasztornych

Wycieczka była bardzo udana, uczestniczyło w niej 47 emerytek i emerytów.

2. Ognisko integracyjne dla seniorów na polanie w Hałem w dniu 2.09.2020 r. Wzięło w nim udział 40 osób. Czas upłynął miło przy płomieniach ogniska, muzyce i wspólnym śpiewaniu.

3. „Świąteczna paczka dla seniora”
W ramach zadania wykonanych zostało 30 paczek żywnościowych o wartości 30 zł każda. Paczki zawierały podstawowe produkty potrzebne i oczekiwane na święta. Dostarczyliśmy je w dniu 7 grudnia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce i zostały one wręczone przez pracowników Ośrodka dla wytypowanych, najbardziej potrzebujących, emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Sokółka, niezależnie od tego czy są lub nie są członkami naszego Związku.