Mapa strony

W Powiecie Ełckim Rozstrzygnięto Konkurs „Opowiedz…”!

Data opublikowania: 20 grudnia 2018

Autor:
Iwona Olkowicz
ODL:
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”

We wtorkowe popołudnie, 18 grudnia 2018 odbyła się Gala Działaj Lokalnie pod patronatem Starosty Ełckiego. Podczas Gali podsumowano tegoroczną edycję programu Działaj Lokalnie i rozstrzygnięto konkurs „Opowiedz…”.  Celem konkursu jest zachęcenie grantobiorców Działaj Lokalnie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw 
wspieranych w ramach Programu Działaj Lokalnie za 2018 r. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów.

 

Program Działaj Lokalnie od dziewięciu lat jest realizowany w powiecie ełckim, a dwa lata temu do programu dołączyła gmina Świętajno. Dotychczas dofinansowano 132 projekty na sumę ponad 533 tysięcy złotych. W programie swoje pomysły na realizację działań o charakterze dobra wspólnego realizują organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, czyli aktywni mieszkańcy sześciu gmin.

W 2018 roku przyznano 13 dotacji na sumę 57 tysięcy złotych.  Uczestnicy projektów odkrywali historię swoich rodziców i dziadków, tworzyli spektakle upamiętniające setną rocznicę odzyskania niepodległości, budowali wiaty integracyjne, organizowali pokazy kina zaangażowanego społecznie,  organizowali działania sportowe i rekreacyjne, a także tworzyli horror o tematyce mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej.

Na konkurs „Opowiedz…” wpłynęły krótkie materiały filmowe promujące realizowane projekty. Komisja oceniała prace w trzech kategoriach: miejsce, motyw i filmowy produkt projektu.

W kategorii „Miejsce” wyróżniono dwie prace (każdą o wartości 150 zł): „Szkolne MURale” autorstwa Grupy Nieformalnej Mrozy Wielkie Artystyczne Szeregi przy Stowarzyszeniu Społeczno – Artystyczne “Kultywator” oraz „Spotkajmy się na Długiej” autorstwa grupy nieformalnej „Tete-a-Tete” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Juchach.

W kategorii „Motyw” komisja przyznała wyróżnienie o wartości 150 zł Towarzystwu Miłośników Ziemi Rożyńskiej za pracę „Igrzyska gier i zabaw” oraz nagrodę o wartości 450 zł za materiał „Dla Niepodległej” przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kalinowie.

W kategorii „Filmowy produkt projektu” nagrodę o wartości 700 zł zdobył trailer filmu „Shadow school” przygotowany przez Fundację Human Lex Instytut.

Pula nagród w konkursie „Opowiedz…” wyniosła 1600 zł i została sfinansowana ze środków Powiatu Ełckiego oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, realizującej program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program Działaj Lokalnie jest realizowany we współpracy z Powiatem Ełckim, gminą Ełk, miastem Ełk, gminą Kalinowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy i gminą Świętajno.