Mapa strony

Powiat Myślenicki: Nabór Wniosków „Działaj Lokalnie”2018 – START!

Data opublikowania: 28 maja 2018

Autor:
Alina Słowik
ODL:
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS zaprasza do udziału w Lokalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jak i gdzie składać wnioski:
Wszystkie wnioski należy składać od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. poprzez generator internetowy

GENERATOR WNIOSKÓW

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, działających na terenie gmin powiatu myślenickiego. Program „Działaj Lokalnie” wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia. Jego celem jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności, w których mieszkańcy współpracują i dbają o zaspokojenie lokalnych potrzeb.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, działających na terenie gmin powiatu myślenickiego. Program „Działaj Lokalnie” wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia. Jego celem jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności, w których mieszkańcy współpracują i dbają o zaspokojenie lokalnych potrzeb.