Mapa strony

Podsumowanie Projektu „Coś Dla Kobiet” Realizowanego Przez Stowarzyszenie Kobiet W Konarzewie

Data opublikowania: 22 grudnia 2017

Autor:
Roman Sularz
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

W sobotę 2 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie w ramach projektu „Coś dla kobiet”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie.
Na początku odbył się pokaz zdjęć z piosenką „Być kobietą” Alicji Majewskiej, a następnie prezes Teresa Sokół powitała przybyłych gości. Głównym punktem spotkania był  wykład pani mgr inż. Anety Milczarek, dietetyczki, która mówiła o zdrowym odżywianiu.
Po wykładzie nastąpiło podsumowanie całości przeprowadzonego projektu, na który złożyło się 12 spotkań fitness, 2 spotkania z dietetyczką, 1 spotkanie z kosmetyczką i wyjazd na basen. W projekcie propagowany był zdrowy tryb życia poprzez w/w zajęcia. Poetyckie podsumowanie zaprezentowała przepięknie Ewelina Kotarska Sakiewa, autorka tekstu, który specjalnie napisała na tę okazję.
Następnie głos zabrał pan Roman Sularz, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia LGD POLCENTRUM, który wspólnie z panem Jackiem Michalskim, członkiem zarządu Stowarzyszenia LGD POLCENTUM, na ręce prezes Teresy Sokół złożyli podziękowanie za zrealizowany projekt. Z zaproszonych gości, głos zabrał również pan Krzysztof Lisiecki, Wójt Gminy Piątek.
Po wystąpieniach gości z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Teresa Sokół złożyła życzenia, a ksiądz Wojciech Jadownicki w swym wystąpieniu nawiązał do tradycji Bożego Narodzenia i adwentu. Wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń a po nich poczęstunek w miłej atmosferze był ostatnim punktem spotkania.
Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie dziękuje Stowarzyszeniu LGD POLCENTRUM za doradztwo i wsparcie konsultacyjne, Gminie Piątek na czele z panem Wójtem Krzysztofem Lisieckim i OSP Janowice-Goślub, na czele z panami Andrzejem Majchrzakiem i Michałem Kacprzakiem, którzy byli partnerami w projekcie, wszystkim wolontariuszom, szczególnie pani Magdzie Żurawskiej, pani Anecie Milczarek za współpracę, uczestniczkom projektu, przybyłym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
tekst i foto: Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie