Mapa strony

Podsumowanie Projektów Działaj Lokalnie w LGD Kraina Dinozaurów

Data opublikowania: 4 stycznia 2023

Autor:
Karina Mrozek
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

Podsumowanie działań lokalnych, prezentacja projektów, wymiana doświadczeń – w Bajka Hotel & Resort odbyło się spotkanie dot. działalności Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów w 2022 roku. 

Wśród gości spotkania członkowie stowarzyszenia, przedstawiciele organizacji realizujących projekty w ramach Działaj Lokalnie 2022 , przedstawicieli gmin należących do LGD KD oraz inni goście.

Spotkanie było miejscem wymiany doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów w ramach programu Działaj Lokalnie a społecznicy mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów:

  1. Domek Floriana i Oleny.  – Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni
  2. Poznajmy się bliżej   –  Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok
  3. Polsko-ukraińskie spotkanie w bibliotece –  Międzygminne Towarzystwo Regionalne  Dobrodzień – Zębowice
  4. W Łące tradycji tysiące – Kwiaty Łąki- Inicjatywa Działaj Lokalnie
  5. Reaktywowanie szlaku leśnego „Źródełko” zakończone rajdem rowerowym. Koło Gospodyń Wiejskich w Radawiu Radawka
  6. Jarmark Bożonarodzeniowy w Gosławicach – Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji

oraz inicjatyw grantobiorców, realizujących projekty w ramach programu „Działaj Lokalnie w Krainie Dinozaurów – edycja 2022”, dofinansowanych z środków Samorządu Województwa Opolskiego:

  1. O pandemii zapominamy i o powrót do formy dbamy!  – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie
  2. Zabawa i integracja na Saharze. Розваги та інтеграція в пустелі Сахара. Plażowicze- grupa nieformalna