Mapa strony

Podchody na sportowo w Oleśnie

Data opublikowania: 23 lipca 2021

Autor:
Andrzej Wiecha
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
Grantobiorca:
Oleski Klub Sportowy Olesno

Podchody połączone z nauką pierwszej pomocy, zdrowego odżywiania czy fizjoterapii to pomysł Oleskiego Klubu Sportowego na zajęcia dla dzieci i młodzieży z gminy i okolic. 17 lipca odbyły się pierwsze z nich.

„Sport uprawiamy – dobre samopoczucie mamy!” to projekt skierowany do dzieci i młodzieży z gminy Olesno. W ramach działań Oleski Klub Sportowy zorganizował 17 lipca podchody. Podczas gry uczestnicy odpowiadali na pytania z zakresu pierwszej pomocy, sportu, zdrowego odżywiania czy fizjoterapii.

Powrót do aktywności po pandemii

Głównym celem projektu „SPort uprawiamy…” jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej w wolnym czasie. Jak mówią przedstawiciele OKS: Ostatnie miesiące dzieci i młodzież były zmuszone pozostać w domu, gdzie nie miały możliwości wykonywania aktywności fizycznej. Spowodowało to wśród naszych pociech wiele wad postawy, nadwagę oraz pogorszyło kondycję fizyczną i psychiczną. Dzieci boją się powrotu do szkoły, gdyż odzwyczaiły się od współdziałania z innymi dziećmi, kontaktów z nimi i nauczycielami. Mamy nadzieję, że realizacja naszego projektu pozwoli wrócić dzieciom i młodzieży do tak zwanej „normalności” i przywróci dobre relacje pomiędzy rówieśnikami. Chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży jak ważna jest aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie, aby byli zdrowi i silni.