Mapa strony

Ogłoszenie Programu Działaj Lokalnie 2019 W Powiecie Płockim

Data opublikowania: 4 kwietnia 2019

Autor:
Dariusz Winiarski
ODL:
Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków: do 22 kwietnia 2019r.

Harmonogram min 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 01 maja 2019r. – 15 listopada 2019r.

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 120 000,00 zł.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach wiejskich: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, oraz gminach miejsko – wiejskich: Gąbin, Drobin, Wyszogród, oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie” 2019 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).

Wnioski należy składać poprzez Generator – system.dzialajlokalnie.pl

Regulamin i dodatkowe informacje na stronie  www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie

Informacji udzielają: Iwona Marczak i Dariusz Winiarski
tel./fax: 24 268 37 74
e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl