Mapa strony

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

Miejscowość:
Słupca
Adres biura:
Plac Szkolny 16A
Koordynator:
Anita Kubicka
Telefon:
512962200
Adres email:
biuro@unianadwarcianska.pl
Strona www:
http://unianadwarcianska.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Unia-Nadwarcia%C5%84ska-664211070289524
Gminy objęte działaniami ODL:
Lądek, Ostrowite, Powidz, Słupca (gmina miejska), Słupca (gmina wiejska), Strzałkowo, Zagórów, Orchowo, Witkowo

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” działa już od dwunastu lat. Jest jedną z największych w powiecie słupeckim prężnie działającą organizacją pozarządową, która może poszczycić się sporym dorobkiem oraz realizacją wielu ciekawych inicjatyw, na które pozyskaliśmy zewnętrzne środki finansowe. Ważnym aspektem działań Stowarzyszenia jest integracja mieszkańców chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Organizacja dba o rozwój własnego regionu, promując go i wykorzystując zasoby lokalne. Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” realizuje projekty głównie z zakresu kultury, historii, edukacji dzieci, a przede wszystkim takie, które pobudzają aktywność lokalnej społeczności.

 

ZASIĘG DZIAŁANIA: gminy wiejskie: Lądek, Słupca, Strzałkowo, Powidz, Ostrowite, gmina miejsko – wiejska Zagórów, miasto Słupca, Witkowo, Orchowo.

Cele Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”:

  • zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Powiatu Słupeckiego: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – m.in. poprawa stanu obiektów zabytkowych, rozbudowa infrastruktury turystycznej, promocja walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru;
  • aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego m.in. wzrost umiejętności lokalnych liderów, zwiększenie integracji społeczności lokalnej;
  • zwiększenie aktywności gospodarczej – m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich , podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców, rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą;
  • zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych – upowszechnienie wiedzy i umiejętności związanych z pozyskaniem środków pomocowych, ułatwienie dostępu do usług doradczych przygotowania wniosku o pomoc oraz realizacji i rozliczenia projektu.