Mapa strony

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Miejscowość:
Milicz
Adres biura:
pl. ks. E.Waresiaka 7
Koordynator:
Jan Bernacki
Telefon:
713830432
Adres email:
partnerstwo@nasza.barycz.pl
Strona www:
http://www.dzialaj.barycz.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Partnerstwo-dla-Doliny-Baryczy-362180220543492/
Gminy objęte działaniami ODL:
Milicz, Cieszków, Krośnice, Twardogóra, Żmigród, Odolanów, Przygodzice, Sośnie

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” to  organizacja pozarządową, działającą aktywnie od 2008 roku na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Baryczy. Instytucja zrzesza przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego a także osoby fizyczne, jako podmioty zamieszkałe lub działające na obszarze Doliny Baryczy, objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich Doliny Baryczy w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczo – kulturowych, szczególnie obszaru „Natura 2000”.

Obszar działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” znajduje się w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego oraz w południowo – zachodniej części województwa wielkopolskiego. W skład LGD wchodzi 8 gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra i Żmigród z terenu województwa dolnośląskiego i Przygodzice, Odolanów oraz Sośnie z terenu województwa wielkopolskiego. Od położenia i nazwy rzeki Barycz obszar, w potocznym rozumieniu oraz w niniejszym dokumencie, funkcjonuje jako obszar Doliny Baryczy.

Obecnie  Stowarzyszenie liczy 97 członków wywodzących się z sektora gospodarczego, gospodarczego-rybackiego, społecznego (organizacje) oraz publicznego. Członkami są też osoby fizyczne.