Mapa strony

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Logotyp Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
Miejscowość:
Sochaczew
Adres biura:
ul. Słowackiego 5/14
Koordynator:
Agnieszka Ptaszkiewicz
Telefon:
501542564
Adres email:
biuro@popps.org.pl
Strona www:
http://www.popps.org.pl
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Porozumienie-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-Powiatu-Sochaczewskiego-1476607849258768/
Gminy objęte działaniami ODL:
Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew (gmina miejska), Sochaczew (gmina wiejska), Teresin

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego. POPPS powstało 10 października 2013 roku w Sochaczewie, a zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w  dniu 26 listopada 2013 roku. Porozumienie zostało powołane z potrzeby stworzenia formalnej i silnej reprezentacji organizacji pozarządowych działających w powiecie sochaczewskim. Wśród organizacji założycielskich POPPS znalazły się organizacje uczestniczące w poprzednich latach w pracach nieformalnej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (ROPPS), a wcześniej, od 2009 roku w pracach grupy inicjatywnej ROPPS.

Główne cele Porozumienia to:

  • wspieranie działalności organizacji członkowskich Porozumienia w realizacji ich zadań statutowych,
  • rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu sochaczewskiego,
  • reprezentowanie interesów organizacji członkowskich Porozumienia w kontaktach z administracją publiczną, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu sochaczewskiego;
  • budowanie realnego partnerstwa z administracją publiczną oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz rozwoju powiatu sochaczewskiego,
  • kształtowanie i promowanie postaw społecznych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku sektora pozarządowego w społeczności lokalnej.