Mapa strony

Nowa ścieżka grantowa „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”

Data opublikowania: 8 marca 2022

Autor:
Katarzyna Kunert

W związku z wojną na Ukrainie w programie „Działaj Lokalnie” uruchomiono specjalną ścieżkę grantową „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Oznacza to, że w lokalnych konkursach grantowych w 2022 roku będą również przyznawane dotacje na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. 

Pula na granty w 2022 roku wynosi 3.5 miliona złotych. Są to środki pochodzące od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wkłady własne Ośrodków Działaj Lokalnie, które co roku organizują lokalne konkursy grantowe.

Minimum milion złotych z tych środków przeznaczone zostanie na specjalną ścieżkę grantową – „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”, w ramach której wsparcie otrzyma co najmniej 200 projektów. 

O grant na lokalne działania dla Ukrainy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na takie działania jak:

  • wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców; 
  • działania integrujące i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy takie jak: pomoc prawna, edukacyjna, psychologiczna;
  • pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz pomoc w organizacji ich pobytu w Polsce, np. koordynacja pomocy humanitarnej;
  • punkty kontaktowe, koordynacyjne, informacyjne;
  • zakup wyposażenia na czas pobytu w Polsce typu: odzież, środki czystości, wyposażenie mieszkania;
  • organizacja zbiórek (finansowych i rzeczowych).

Działania w ramach ścieżki „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” muszą być realizowane w gminie będącej w zasięgu Ośrodka Działaj Lokalnie. Można to sprawdzić na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce „Zasięg programu”.

Więcej informacji w regulaminach naborów poszczególnych Ośrodków Działaj Lokalnie.  

Wnioski można składać wyłącznie on-line pod adresem www.system.dzialajlokalnie.pl

***

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 78 Ośrodków Działaj Lokalnie. Wspiera i aktywizuje lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, ważne dla mieszkańców, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Od 2000 roku wsparcie otrzymało ponad 13 tysięcy lokalnych projektów, w ich realizację zaangażowało się ponad 4 miliony uczestników, w tym około 230 tysięcy wolontariuszy.

Ośrodki Działaj Lokalnie to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat.

Więcej na http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/