Mapa strony

„Młodzi Dziennikarze Na Tropie Lokalnej Historii”

Data opublikowania: 30 stycznia 2018

Autor:
Beata Waszkowska
ODL:
Fundacja Koalicja dla Młodych

Projekt „Młodzi dziennikarze z pasją” był realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej. Celem projektu było zdobycie wiarygodnych informacji na temat przeszłości szkoły w Wyśmierzycach, w związku ze zbliżającą się rocznicą 200-lecia jej powołania. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach z dziennikarką Echa Dnia – Izabelą Kozakiewicz, która udzielała im rad: jak pozyskać materiał prasowy, jak słuchać rozmówcy, jak opisywać pozyskane materiały, tworzyć ciekawe tytuły. Wspólnie próbowali napisać swój pierwszy artykuł.

Młodzieży udało się przeprowadzić kilka wywiadów z seniorami mieszkającymi w Wyśmierzycach. Wspominali najstarszą szkołę, stary, drewniany budynek, czasy tajnych kompletów II wojny  światowej i ławki „spod siekiery”. Uczniowie skłonili do wspomnień swoich krewnych: ciocie, babcie, starsze rodzeństwo, a także koleżanki i kolegów, obecnie chodzących do szkoły.

W uroczystości podsumowującej działania projektowe wziął udział pan Tadeusz Rostkowski, były dyrektor szkoły i redaktor naczelny Naszej Gazety, autor wielu publikacji książkowych, m. in. na temat szkoły. Podzielił się z uczniami swoimi odkryciami i wspomnieniami z poszukiwań dotyczących historii szkoły i Wyśmierzyc. Wszystkie wspomnienia utrwalane są w formie pisemnej, w postaci artykułów miesięcznika „Reporter Szkolny”, publikowane na stronie internetowej Szkoły. Projekt zaktywizował uczniów, nie tylko szkolnych dziennikarzy, do poszukiwania pamiątek i fotografii. Działania, które zintegrowały całą lokalną społeczność, nie kończą się wraz z projektem. Planowane są kolejne wywiady, spotkania z absolwentami i przyjaciółmi szkoły.

Projekt został dofinansowany w ramach X edycji Programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z ośrodkiem DL „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej.