Mapa strony

Malechówko – nowy chodnik przy świetlicy wiejskiej

Data opublikowania: 9 września 2019

Autor:
KINGA BRZÓZAN
ODL:
Darłowskie Centrum Wolontariatu
Grantobiorca:
GRUPA NIEFORMALNA RAZEM DLA MALECHÓWKA

W miesiącu lipcu, dzięki pozyskaniu grantu w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Darłowskiego Centrum Wolontariatu wykonano na terenie naszego sołectwa chodnik prowadzący do świetlicy wiejskiej. Zakup materiałów na ten cel pochodził z otrzymanej dotacji, natomiast praca związana z ułożeniem kostki brukowej wykonana była przez mieszkańców sołectwa.

Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w położenie chodnika. Teraz dojście do obiektu użyteczności publicznej będzie wygodne i bezpieczne. W dalszym etapie realizacji projektu założone zostaną rynny na wiatę rekreacyjną.  Teren rekreacyjny przy świetlicy ciągle jest modernizowany i poprawiania jest jego estetyka. Chcemy by ten teren służył mieszkańcom sołectwa oraz by każdy mógł z niego korzystać.

Projekt realizowany jest przez: Strefa Integracji W Malechówku – Stowarzyszenie „Przyjazne Przystawy” – GRUPA NIEFORMALNA – Razem Dla Malechówka.