Mapa strony

Magia Działaj Lokalnie W Powiecie Białobrzeskim

Data opublikowania: 16 lutego 2021

Autor:
Bożena Nowakowska
ODL:
Fundacja Koalicja dla Młodych

Magia Działaj Lokalnie

Przykładem dobrej zmiany jest społeczność Kostrzyna. Dorośli: nauczyciele i rodzice w 2003 roku zrealizowali projekt pt. „Na lepce u babuni”. W ten sposób rozpoczęli gromadzenie informacji o kulturze ludowej, staroci i opowieści. Prekursorką tych działań była pani Grażyna Jasińska. Powstały widowiska w oparciu o zwyczaje ludowe i lokalną tradycję. Zakupiono pierwsze stroje dla dzieci i tak ruszyło.

Dzieci przedstawiały święta narodowe, jasełka, rocznice, codzienne prace mieszkańców wsi – a wszystko we współpracy z rodzicami i dziadkami, którzy opowiadali o tym, jak było kiedyś.

W miarę działania rósł apetyt na nowe. Były więc i tańce ludowe i nowoczesne – tak aby zapewnić dzieciom rozwój, nowoczesność i uczyć tradycji. W ciągu tych 17 lat gromadzono potrzebne stroje i babciny kuferek był już za mały- trzeba było zamontować ogromną szafę.

Uczyli się wszyscy- bo i sami od siebie wymagali coraz więcej. Nawiązali kontakt z Mazowieckim Instytutem Kultury. Dzieci uczestniczyły w warsztatach z aktorami a pani Bożena Traczyk ukończyła szkolenie i jest fachowcem w zakresie animacji teatru.

Bardzo dobry kontakt ze środowiskiem sprawia, że dzieci chętnie występują i kultywują tradycje a dorośli aktywnie współpracują ze szkołą.

„Szczególnie w małych społecznościach szkoła staje się centrum kultury. Jest to miejsce spotkań starszych i młodszych. W jesienne wieczory szkoła zapełnia się dorosłymi .Tydzień wypełniają spotkania, poniedziałek Zumba , wtorek KGW, czwartek Joga. Dzięki współpracy z FUNDACJĄ KOALICJA DLA MŁODYCH i Programowi Działaj Lokalnie udało się wybudować most między pokoleniami a nasza magiczna szafa wypełniła się wieloma szkoleniami, nowymi umiejętnościami, doświadczeniami, dodatkowymi zajęciami dla dzieci i rodziców. Jesteśmy otwarci na nowe i nie zapominamy o tym co stare ale bardzo wartościowe, ponieważ tradycja jest mostem między pokoleniami” . Tak podsumowała lata działań współpracy w ramach Programu Działaj Lokalnie pani dyrektor Teresa Miros
Przygotowała Bożena Nowakowska