Mapa strony

LOKALNA AKTYWNOŚĆ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAGOSZYNIE

Data opublikowania: 25 stycznia 2023

Autor:
Michał Podrazik
ODL:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w podkarpackim Nagoszynie zrealizowali projekt pt. „Straż – historia, która łączy pokolenia!” Postawili sobie za cel poszerzenie wśród lokalnej społeczności wiedzy o reprezentowanej przez nich jednostce, jej wieloletniej tradycji i realizowanych zadaniach.

Odbiorcami projektu były różne grupy wiekowe, ale w szczególności dzieci i młodzież. Dowiedziały się one jak potrzebna jest w lokalnej społeczności obecność OSP, działającej wśród mieszkańców i dla mieszkańców, na rzecz ich bezpieczeństwa. Dowiedziały się również, że bezpieczeństwo ich samych i ich bliskich w dużym stopniu zależy także od nich.

Przedstawiciele OSP zorganizowali szereg spotkań i szkoleń skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Miały one charakter teoretyczny i praktyczny. W ramach tych pierwszych odbiorcy zapoznali się z historią i działalnością OSP w Nagoszynie, w tym z charakterystyką umundurowania strażackiego. Zdobyli także odpowiednią wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, czy bezpieczeństwa na drogach. Dopełnieniem treści teoretycznych były zajęcia praktyczne, przygotowujące do udzielenia pierwszej pomocy w sytuacjach tego wymagających.