Mapa strony

Integracja dzieci i młodzieży w Waszulkach

Data opublikowania: 16 lutego 2023

Autor:
Marta Gałęziewska
ODL:
Nidzicki Fundusz Lokalny

Zagospodarowanie czasu wolnego oraz pokazanie ciekawych sposobów na integrację to główne cele projektu ,,Oczami dziecka”. Dzięki niemu, dzieci i młodzież z Sołectwa Waszulki mogły wziąć udział w zajęciach sensorycznych, przyrodniczych i poznać ciekawostki dotyczące pszczelarstwa. 

Stowarzyszenie ,,Robimy bo chcemy” zaprosiło dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat na kreatywne warsztaty dotyczące pszczelarstwa i sensoryki oraz do stworzenia dziecięcego zakątka sensoryczno-przyrodniczego w powstającym ogrodzie społecznym we wsi Waszulki.

Jak mówią przedstawiciele organizacji: Chcieliśmy, aby udział w warsztatach edukacyjnych kształtował wrażliwość na potrzeby innych oraz pozwolił na zdobycie umiejętności aranżacji swojego miejsca zamieszkania. Projekt był innowacyjny, gdyż angażował przede wszystkim młode osoby. Dobrem wspólnym stał się potencjał tkwiący z dzieciach i młodzieży. To w nich jest siła i szansa na rozwój. Przez dzieci, młodzież, chcemy dotrzeć do dorosłych mieszkańców wsi i wprowadzać wspólnie zmiany. Tworzyć sieć dobrych praktyk łączących pokolenia.

Projekt ,,Oczami dziecka” realizowany był czerwca do października i brały w nim udział dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym ze wsi Waszulki, Kolonii Waszulki i Robaczewo (powiat Nidzicki).