Mapa strony

Gala Działaj Lokalnie W Krainie Trzech Rzek

Data opublikowania: 16 marca 2021

Autor:
Magdalena Przystałowska
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

Aż 13 projektów przyczyniających się do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii Covid-19 dofinansowało w 2020 roku Stowarzyszenie Kraina Trzech Rzek. 

25 lutego w sali konferencyjnej Centrum Rekreacji w Obornikach spotkali się wszyscy grantobiorcy, aby spotkać się, porozmawiać i podsumować lokalne działania w tym niezwykle trudnym roku. W pełnym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego mogli spędzić choć krótką chwilę w gronie liderów lokalnych.

Energia społeczna wyzwolona działaniami Kół Gospodyń Wiejskich, Grup nieformalnych i Stowarzyszeń to niezwykły zasób naszych społeczności.W czasie Gali podsumowaliśmy program realizowany w roku 2020. Zrealizowano 13 inicjatyw na łączną kwotę blisko 37 000 zł. Każdy opowiedział o realizowanym projekcie. Mogliśmy się dzięki temu lepiej poznać, dowiedzieć się o zmianach jakie nastąpiły dzięki realizacji projektów – mówi Magdalena Przystałowska, koordynatorka Działaj Lokalnie w LGD Kraina Trzech Rzek. 

Więcej na stronie Stowarzyszenia.