Mapa strony

Forum Oświatowe Klucze podsumowało Działaj Lokalnie 2021

Data opublikowania: 2 marca 2022

Autor:
Iga Szeląg
ODL:
Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE”

Ośrodek Działaj Lokalnie Forum Oświatowe Klucze zakończono realizację projektów na terenie Gmin Bolesław, Klucze, Trzyciąż i Wolbro. Współpraca  polegała na aktywnym promowaniu takich wartości i postaw jak:

• Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność

• Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę

• Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw

W  Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie” 2021 wspierane były projekty, które:

– inicjowały współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służyły pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia,

– zmniejszyły negatywne skutki epidemii.

W tym roku udało się zrealizować 20 projektów na łączną sumę 60 tysięcy złotych, które skutecznie zaangażowały lokalną społeczność i zainicjowały współpracę na rzecz dobra wspólnego.