Mapa strony

Działania lokalne dla ratowania życia i zdrowia w Zwierniku

Data opublikowania: 4 listopada 2021

Autor:
Paweł Werbowy
ODL:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Zdrowie i życie ludzkie to sprawy dla każdego z nas o wadze chyba najwyższej. I nie chodzi tu tylko o zdrowie i życie zagrożone z powodu Covid-19, ale też przez inne sytuacje i zdarzenia, które mogą się przytrafić. Naprzeciw temu wychodzi projekt pt. „Gotowi by nieść pomoc”, realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zwierniku.

Zasadniczym celem projektu jest przeprowadzenie wśród lokalnej społeczności szkoleń, które pozwolą na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, aby w określonych sytuacjach i zdarzeniach z życia codziennego, byli gotowi i zdolni do samodzielnego udzielenia pierwszej pomocy osobie lub osobom potrzebującym.

Mieszkańcy Zwiernika dowiedzieli się tego, jak udzielać pierwszej pomocy, a także, co przy tym bardzo ważne, aby nie przechodzić obojętnie i nie panikować w sytuacjach, gdy pomoc, mogąca ratować zdrowie, a nawet życie, jest potrzebna. Towarzyszyła temu również szersza kampania informacyjna, uświadamiająca mieszkańcom wagę zdrowia i życia, w tak nietypowych, epidemicznych warunkach, w jakich obecnie się znaleźliśmy.

Szkolenia kierowane były nie tylko do dorosłych mieszkańców Zwiernika, ale również do dzieci i młodzieży klas podstawowych od 4 do 7, którzy bardzo chętnie wzięli udział w zajęciach i ćwiczeniach z wykorzystaniem fantomów.

Działania związane z udzielaniem pierwszej pomocy objęły również młodsze roczniki klas podstawowych, a także dzieci z przedszkola. Polegały one na przeprowadzeniu konkursu na przygotowanie ulotki i plakatu, promujących udzielanie pierwszej pomocy.