Mapa strony

Z CYKLU – „WYDARZENIE DZIAŁAJ LOKALNIE W POWIECIE DĘBICKIM” – W ŻYRAKOWIE PODSUMOWANO PROJEKT „PRZESZŁOŚĆ KU PRZYSZŁOŚCI…”

Data opublikowania: 3 stycznia 2018

Autor:
Paweł Werbowy
ODL:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Dnia 10 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół w Żyrakowie odbyło się spotkanie kończące projekt pt. „Przeszłość ku przyszłości. Obrazy dzieciństwa i młodości zachowane w pamięci mieszkańców Żyrakowa.” Projekt był realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żyrakowie w okresie od lipca do grudnia 2017 roku. Jego celem była integracja mieszkańców Żyrakowa oraz wzrost ich świadomości na temat historii wsi, w oparciu o wspomnienia najstarszych mieszkańców. Uczestnicy finałowego spotkania otrzymali foldery oraz oglądali film powstały na kanwie wspomnień najstarszych mieszkańców Żyrakowa, dokumentujący wspomnienia historii wsi. Uczestnicy mogli zobaczyć również wystawę zdjęć obrazujących przeszłość miejscowości. Całe spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze, uczestnicy mogli porozmawiać przy przysłowiowej kawie i ciastku.

Wsparcia konsultacyjnego i doradztwa przy realizacji tego projektu udzielili: członek OSP – poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, Zespół Szkół w Żyrakowie, Centrum Kultury i Promocji oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu – i lokalnych Partnerów: Jednostki Samorządu Terytorialnego: gmina Dębica, Pilzno, Żyrakowa oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKIEJ DĘBICA S.A.