Mapa strony

Cykl Działań Integrujących Społeczność Polską I Ukraińską Na Terenie Gminy Barwice

Data opublikowania: 5 stycznia 2023

Autor:
Dorota Giedrys
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Projekt  pn. „PoMOCni Ludzie” realizowany  przez Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych obejmował przedsięwzięcia ukierunkowane na pomoc obywatelom Ukrainy oraz poznanie wzajemne kultur: polskiej i ukraińskiej poprzez wspólne działania.

Osoby, które opuściły Ukrainę miały możliwość skorzystania z pomocy w zakresie pisania pism urzędowych, wszelkich procedur związanych z zapisem dzieci do szkół czy skorzystaniem z pomocy lekarskiej oraz rozwiązania wszelkich problemów.

Kolejnym punktem projektu były warsztaty kulinarne, gdzie przyrządzono potrawy z Polski i Ukrainy, co niewątpliwie przyczyniło się do poznania wzajemnych tradycji. Natomiast warsztaty rękodzieła polegały m.in. na zrobieniu papieru czerpanego czy tkaniu na bardku.

Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozwoliły na włączenie społeczne jak i kulturowe  obywateli Ukrainy.