Mapa strony

Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności? Złóż wniosek o dofinansowanie Twojego pomysłu do „Działaj Lokalnie”!

Data opublikowania: 10 marca 2017

Autor:
Weronika Chrapońska-Chmielewska

Ruszyła kolejna runda konkursów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z siecią 66 Ośrodków Działaj Lokalnie. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów w najbliższym Ośrodku Działaj Lokalnie. Każdy wnioskodawca ma szansę otrzymać do 6 tys. złotych. Lista ośrodków i gmin objętych Programem znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl.

„Działaj Lokalnie” to Program, którego celem jest wsparcie aktywności obywatelskiej i budowanie kapitału społecznego. Zależy nam na tym, by wspierać te projekty, które odpowiadają realnym potrzebom miejscowych społeczności, dlatego decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmowane są lokalnie, a w skład komisji grantowych wchodzą uznane autorytety, przedstawiciele mediów i darczyńcy. Przeprowadzenie konkursów powierzamy regionalnym organizacjom, które najlepiej znają problemy i zasoby swoich społeczności. Wiedzą, jak dotrzeć do naprawdę potrzebujących, kogo wesprzeć i z kim pracować – mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Ośrodki Działaj Lokalnie, to sprawdzone organizacje pozarządowe, których jakość pracy jest stale monitorowana. To miejsca, w których na pewno uzyskasz fachową pomoc i wiedzę na temat animowania miejscowej społeczności. Zajmują się pozyskiwaniem środków i rozdysponowywaniem ich na lokalne dotacje, a także stoją na straży prawidłowego wydatkowania pieniędzy i rozliczania się z realizacji działań.

Wsparcie mogą uzyskać inicjatywy z różnych dziedzin. Do tej pory w Programie zrealizowano już ponad 8 600 projektów. Były to działania o charakterze edukacyjnym, artystycznym, nastawione na tworzenie miejsc sąsiedzkich spotkań, promowanie ekologii czy regionalnej tradycji. Zachęcamy obywateli do samodzielnego definiowania swoich potrzeb i podejmowania próby ich zaspokojenia – dodaje Paweł Zań, Koordynator Programu.

Jak  przystąpić do lokalnego konkursu grantowego?

  • rozpocznij od odwiedzenia strony www.dzialajlokalnie.pl, tam znajdziesz aktualne informacje na temat Programu.
  • kliknij w zakładkę „Zasięg Działaj Lokalnie” i znajdź Ośrodek Działaj Lokalnie, obejmujący swoimi działaniami gminę/gminy, w których chcesz realizować projekt.
  • skontaktuj się z wybranym Ośrodkiem Działaj Lokalnie, który zarządza naborem wniosków na danym obszarze, udostępnia regulamin konkursu oraz ustala indywidualny harmonogram i wyznacza termin składania dokumentów, a także kontaktuje się z wnioskodawcami.
  • wniosek złożysz online poprzez generator, do którego link znajdziesz na stronie „Działaj Lokalnie”.

Realizowane w wioskach i miasteczkach inicjatywy codziennie uatrakcyjniają życie wielu społeczności. Skorzystaj z Programu i zmień swoje lokalne otoczenie.

Kontakt:

Paweł Zań
Koordynator Programu „Działaj Lokalnie”
p.zan@filantropia.org.pl

www.dzialajlokalnie.pl