Mapa strony

„Nie Boimy Się Udzielać Pierwszej Pomocy. Wspólnie Nauczymy Się Ratować”

Data opublikowania: 6 kwietnia 2018

Autor:
Ewa Smutyło
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Projekt pod nazwą „Nie Boimy Się Udzielać Pierwszej Pomocy. Wspólnie Nauczymy Się Ratować” wyszedł naprzeciw aktualnemu problemowi obojętności społecznej. Ochotnicza Straż Pożarna z Przedmościa (Gmina Głogów) obrała za cel nie tylko aktywizację i integrację lokalnej społeczności, ale też rozpowszechnienie wiedzy i podniesienie umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Efekty przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów. W szkoleniach wzięło udział ponad 500 osób, co ponad dwukrotnie przekroczyło zakładaną liczbę odbiorców projektu. Co więcej, zajęcia kontynuowano nawet po wygaśnięciu umowy z ODL.

Profesjonalne przygotowanie strażaków, a także ich ogromne zaangażowanie zaowocowały ciekawymi warsztatami na wysokim poziomie. Udzielania pierwszej pomocy uczono nie tylko w szkołach, ale też podczas licznych świąt i imprez odbywających się na terenie Gminy Głogów, jak i poza jej granicami.

Kolejnym sukcesem organizatorów stało się utworzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP w Przedmoście. Ponadto, projekt został zgłoszony do konkursu na „Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2017” i komisja jednogłośnie przyznała mu najwyższą ilość punktów.