Mapa strony

Bieszczadzkie projekty Działaj Lokalnie już wystartowały!

Data opublikowania: 22 czerwca 2017

Autor:
Weronika Chrapońska-Chmielewska
ODL:
Fundacja Bieszczadzka

Ruszyły bieszczadzkie projekty Programu Działaj Lokalnie X.
W tym roku łączna pula dotacji, przyznanych przez Fundację Bieszczadzką, wynosi 57000 złotych. 5 czerwca w sali urzędu gminy w Ustrzykach Dolnych, 13 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu 12 gmin powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego, podpisało umowy na realizację przedstawionych we wnioskach działań.

Pierwsza część spotkania przeznaczona została na szkolenie grantobiorców w zakresie realizacji projektów. Szczególny nacisk położono na zagadnienia finansowe i promocyjne Programu. Spotkanie było również okazją do wzajemnego poznania się. Koordynatorzy projektów przedstawili swoje organizacje: gdzie pracują, co robią, w jaki realizują swoje zadania statutowe. Renata Kapuścińska-Frankowska, koordynatorka Programu,  przedstawiła zebranym wszystkie dotowane projekty, ich cele, sposoby realizacji i oczekiwane rezultaty. Projekty są bardzo różnorodne, zaczynając od działań skierowanych  do młodzieży, realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy z Ustrzyk Dolnych, po utworzenie Klubu Seniora w Szczawnem gmina Komańcza, od rozbudowy boiska do piłki plażowej w Rudawce w gminie Bircza, po rewitalizację cerkwiska w Lipiu, w gminie Czarna. Planowana jest realizacja projektu w efekcie, którego powstanie spektakl teatralny, w którym wystąpią osoby niepełnosprawne. Powstanie również szlak historyczny tzw. Szlak Józefiński, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. To tylko niektóre z zaplanowanych działań!

Prezes Fundacji Bieszczadzkiej, Ośrodka Działaj Lokalnie, Bogusław Pyzocha, gratulując otrzymanych dotacji zwrócił się do wszystkich, aby otrzymaną szansę wykorzystali jak najlepiej, by realizowane działania przyniosły wiele satysfakcji wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączą się w realizację projektów. Zapewnił o wszechstronnej opiece i doradztwie ze strony ODL, Fundacji Bieszczadzkiej. Zachęcał organizacje, aby nie bały się podejmować ryzyka i rejestrować działalność gospodarczą, która pozwoli im rozwijać swoją działalność a nawet dawać miejsca pracy.

W tegorocznej edycji dotację otrzymały następujące projekty:

1. Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne „Źródła Karpat”, projekt: „Nasza Ziemia Obiecana – od przybycia do wygnania”, dotacja: 5500 zł

2. Stowarzyszenie Spoleczno-Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne Kulaszne, projekt: „Pasje łączą pokolenia – zorganizowanie Koła Seniorów w Szczawnem”, dotacja: 3450 zł

3. Stowarzyszenie „Razem dla Glinnego”, projekt: Nasz „Mały Ryneczek”, dotacja: 4960 zł

4. Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne Bieszczady, projekt: Przyblokowy plac zabaw „Pozytywka”, dotacja: 3600 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna Lipie, projekt: Szacunek Przeszłości Dziedzictwem dla Przyszłości. Uporządkowanie, ogrodzenie oraz oznakowanie cerkwiska w Lipiu, dotacja: 5000 zł

6. Zespół Bieszczadzki Dom, projekt: Bandrów Narodowy tradycją i kulturą stoi, dotacja: 5000 zł

7. Stowarzyszenie na rzecz holistycznego rozwoju człowieka „Homo Homini”, projekt: „Odkrywamy nasze artystyczne dusze”, dotacja: 5000 zł

8. Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie, projekt: „Teatr Wielu Pokoleń”, dotacja: 4500 zł

9. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku, projekt: „Niepełnosprawni chcą i mogą”, dotacja: 4000 zł

10. Grupa nieformalna młodzieży z Uherzec, projekt: Klub „Hades” miejscem spotkań dla wszystkich,  dotacja: 4600 zł

11. Grupa Nieformalna Młodzieżowa Rada Gminy-Aktywni, projekt: „Młodzi – kreatywni i aktywni”, dotacja: 4800 zł

12. Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość” z Birczy, projekt: „Razem tworzymy całość”, dotacja: 3090 zł

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej, projekt: „I Ty możesz zostać strażakiem – utworzenie MDP przy OSP w Stańkowej”, dotacja: 3500 zł