Mapa strony

Akademia Przyszłości 2.0

Data opublikowania: 28 sierpnia 2020

Autor:
Anna Urban
ODL:
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Ochotnicza Straż Pożarna w Przysiersku od 1 czerwca 2020 prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z sołectw Przysiersk, Plewno, Polski Konopat, Terespol oraz Drozdowo, powiat świecki (województwo kujawsko-pomorskie). W ramach projektu „Akademia Przyszłości 2.0” zorganizowano zajęcia w małych grupach oraz udostępniono je na Youtube:

– muzyczne – (12 zajęć 30 minutowych raz w tygodniu)

– plastyczne – (12 zajęć 30 minutowych raz w tygodniu)

– ruchowe – (12 zajęć 30 minutowych raz w tygodniu)

– o bezpieczeństwie – (6 zajęć 30 minutowych, co dwa tygodnie)

Projekt ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do dalszego rozwoju oraz zintegrowanie społeczeństwa w trudnej sytuacji, jaką jest epidemia wirusa COVID-19.