Mapa strony

Zadziałaj lokalnie swoim 1,5% podatku

Data opublikowania: 21 lutego 2023

Autor:
Katarzyna Kunert

Ponad połowę uzbieranej w zeszłym roku kwoty z 1% podatku otrzymało zaledwie 30 organizacji pożytku publicznego (OPP), choć uprawnionych do jej zbierania było prawie 9 tysięcy fundacji i stowarzyszeń. Przekazując w tym roku 1,5% podatku sprawdzonej organizacji lokalnej z naszego regionu, dajemy jej szansę na realizację działań w najbliższej okolicy i zyskujemy pewność, że zebrane w ten sposób środki zostaną wydane na konkretne pomysły bliskie potrzebom naszej miejscowości. W gronie takich sprawdzonych i skutecznych organizacji są m.in. Ośrodki Działaj Lokalnie. 

W zeszłym roku 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazało 15,9 mln podatników. W tym roku, rozliczając swój PIT za 2022 rok, możemy przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) 1,5% podatku. Wystarczy na zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS organizacji, której chcemy pomóc. 

Przekazując 1,5 % na rzecz OPP działających w najbliższej okolicy, możemy przyczynić się do poprawy naszego życia i naszych sąsiadów. Lokalne organizacje pozarządowe doskonale znają potrzeby mieszkańców i wiedzą, jak rozwiązywać ich problemy. Dzięki naszemu wsparciu fundowane są stypendia, sprzęty i zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty lokalne dla seniorów i rodzin, miejsca spotkań i wypoczynku mieszkańców, powstają inicjatywy kulturalne, sportowe, promowana jest lokalna tradycja, turystyka, sport, ekologia i wiele więcej – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, stowarzyszenia od lat zachęcającego do przekazywania 1% podatku również na rzecz lokalnych OPP.

ZaDziałaj Lokalnie swoim 1,5%

Wśród organizacji, którym warto powierzyć swój 1,5% podatku, jest sieć 34 fundacji i stowarzyszeń w całej Polsce, będących Ośrodkami Działaj Lokalnie (ODL). To rzetelne, znane w swoich regionach, sprawdzone organizacje, współpracujące z samorządami i biznesem. Promują i rozwijają wolontariat, działają we współpracy z różnorodnymi partnerami lokalnymi na rzecz wzmacniania kapitału społecznego, wspierają społeczności w kryzysowych sytuacjach, jak pandemia lub obecny kryzys uchodźczy. 

To miejsca, w których uzyskamy fachową pomoc i wiedzę. Od lat stoją na straży prawidłowego wydatkowania pieniędzy i rozliczania się ze swoich działań. Od ponad 20 lat realizują Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego celem jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie. Służą one m.in. poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych – dodaje Paweł Łukasiak.

Ośrodki Działaj Lokalnie co roku organizują konkursy grantowe finansujące prawie tysiąc projektów, realizowanych w całej Polsce w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Dotyczą one ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sportu. Angażują młodzież, starszych i całe rodziny w ciekawe spotkania, warsztaty, wolontariat, pozwalają młodym liderom i liderkom odkrywać swoje talenty i wykorzystywać potencjał na rzecz lokalnych społeczności. Projekty pokazują piękno lokalnych tradycji i przyrody, zapomniane rzemiosła, zapobiegają wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych, promują działania charytatywne i pomagają tworzyć miejsca aktywności lokalnej. 

Wykaz Ośrodków Działaj Lokalnie, które mają status organizacji pożytku publicznego, wraz z numerami KRS: