Mapa strony

Pandemia nie zatrzymała społecznej energii!

Data opublikowania: 21 września 2021

Autor:
Katarzyna Kunert

Ponad tysiąc projektów w tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie”!

Mimo ograniczeń i trudności związanych z pandemią, Ośrodki Działaj Lokalnie przyznały w tym roku rekordową liczbę dofinansowań dla projektów w całej Polsce. Po raz pierwszy w historii programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, jest ich ponad 1000. Wśród nich są projekty ekologiczne, edukacyjne, kulturalne, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii,wdrażające nowe technologie, nawiązujące do dawnych tradycji, i wiele innych.

Tegoroczna rekordowa liczba zwycięskich projektów świadczy o tym, że mamy stabilną i silną sieć 78 Ośrodków Działaj Lokalnie, które mimo ograniczeń i wyzwań związanych z pandemią, zdołały zmobilizować mieszkańców do działania, zmieniania swojego otoczenia na lepsze i pomagania innym – mówi Joanna Lempart, dyrektor programowa Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, fundatora Programu. 

Tegoroczna pula na granty wyniosła ponad 4 miliony złotych. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przekazała na realizację Programu w 2021 roku 3 miliony złotych, a Ośrodkom Działaj Lokalnie udało się pozyskać lokalnie 2,5 miliona złotych. Dofinansowanie otrzymało aż 1009 projektów, realizowanych w ponad 670 gminach objętych zasięgiem programu „Działaj Lokalnie”. Planowana łączna wartość projektów (dotacja, wkład rzeczowy, wkład finansowy) to ponad 7 milionów złotych.

Naszym zamiarem było odmrożenie społecznej energii i wsparcie tych inicjatyw i organizacji, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii Covid-19. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób pomagamy lokalnym organizacjom złapać oddech, wrócić do normalnego funkcjonowania i zapraszać ludzi tak długo przebywających głównie w domach, do brania udziału w ciekawych wydarzeniach i projektach – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, realizatora Programu. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Ośrodki Działaj Lokalnie prowadząc lokalne nabory wprowadziły takie rozwiązania jak: wirtualne konsultacje przedstawicieli ODL dla aplikujących organizacji, wirtualne spotkania lokalnych komisji grantowych, możliwość ciągłego naboru wniosków czy organizacji dodatkowych lokalnych naborów. 

Sytuacja pandemiczna zmotywowała nas do pokazania społecznościom lokalnym sposobów działania w nowej formule poprzez promowanie działań w Internecie, w otwartej przestrzeni, oraz dbania o zapewnienie bezpieczeństwa – dodaje Paweł Zań, koordynator programu w ARFP.

Program „Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 78 Ośrodków Działaj Lokalnie. Celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, ważne dla mieszkańców, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. W tegorocznej edycji Programu we współpracy z WWF Polska uruchomiona została też specjalna ścieżka „Działaj Lokalnie i ekologicznie”.

W ciągu 21 lat wsparcie w ramach Programu otrzymało ponad 13 tysięcy lokalnych projektów. W ich realizację zaangażowano ponad 4 miliony uczestników, w tym około 230 tysięcy wolontariuszy. Łącznie na program przeznaczono blisko 100 milionów złotych. 

Ośrodki Działaj Lokalnie to organizacje działające w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane lokalnie od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. 

W programie „Działaj Lokalnie” dofinansowanie otrzymują projekty, które przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu, są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, promują lokalne tradycje, historię czy atrakcje turystyczne, wprowadzają nowoczesne rozwiązania w życie społeczności, pomagają rozwijać kompetencje mieszkańców i zwiększyć ich szanse na edukację i rozwój, odmieniają lokalne otoczenie i uatrakcyjniają gminę.