Mapa strony

„Działaj lokalnie i ekologicznie” – rusza nowa inicjatywa

Data opublikowania: 2 marca 2021

Autor:
Stanisław Głąbski

„Działaj lokalnie i ekologicznie” to nowa ścieżka tematyczna programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem  inicjatywy jest Fundacja WWF Polska.

W ramach ścieżki tematycznej dofinansowanie na przeprowadzenie lokalnych konkursów grantowych o tematyce ekologicznej otrzyma 10 Ośrodków Działaj Lokalnie, funkcjonujących na terenie 6 różnych województw:

  • Fundacja „Wrzosowa Kraina” z Chocianowa (województwo dolnośląskie)
  • Fundacja Bieszczadzka z Ustrzyk Dolnych (woj. podkarpackie)
  • Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” z Płocka (woj. mazowieckie)
  • Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór z Kowar (woj. dolnośląskie)
  • Partnerstwo Borów Niemodlińskich z Niemodlina (woj. opolskie)
  • Stowarzyszenie W.A.R.K.A. z Warki (woj. mazowieckie)
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” z Kluczborka (woj. opolskie)
  • Stowarzyszenie Kaczawskie z Dobkowa (woj. dolnośląskie)
  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika (woj. śląskie)
  • Fundacja Nauka dla Środowiska z Koszalina (woj. zachodniopomorskie).

Wybrane Ośrodki Działaj Lokalnie ogłoszą konkursy adresowane do przedstawicieli lokalnych społeczności (zarówno grup formalnych, jak i nieformalnych), w ramach których zostaną wyłonione projekty o tematyce ekologicznej, ukierunkowane na dobro wspólne. Na realizację tych projektów wnioskodawcy otrzymają dotacje w wysokości 3 tysięcy złotych. Łączna pula środków przeznaczonych na ścieżkę tematyczną „Działaj lokalnie i ekologicznie” to 120 tysięcy złotych. Dzięki współpracy z Fundacją WWF Polska, ODL otrzymają wsparcie merytoryczne i dostęp do narzędzi edukacji ekologicznej.

W programie „Działaj Lokalnie”, za pośrednictwem Ośrodków Działaj Lokalnie, rocznie dofinansowanych zostaje średnio 900 projektów z terenu całej Polski, a część z nich to projekty ekologiczne. Tematyka ekologiczna jest ważna i interesująca dla mieszkańców małych miejscowości, jednak do tej pory ograniczała się do pojedynczych inicjatyw. Doświadczenie programu „Działaj Lokalnie” pokazuje, że tworzenie proekologicznych sieci współpracy, obejmujących organizacje pozarządowe, darczyńców, liderów lokalnych i samorządowych, media, wolontariuszy, pozwala na trwałe i skuteczne osadzenie tematyki ekologicznej w społecznościach lokalnych – mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W kontekście realizacji ścieżki „Działaj lokalnie i ekologicznie” istotne znaczenie ma transfer wiedzy i doświadczenia WWF (Światowego Funduszu na rzecz Przyrody) na poziom społeczności lokalnych. WWF jest międzynarodową organizacją o ogromnym doświadczeniu, działającą od 1961 r. Jesteśmy przekonani, że początek współpracy programu „Działaj Lokalnie” i Fundacji WWF Polska przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej w społecznościach lokalnych, powstania nowych inicjatyw i przyłączenia nowych partnerów – podkreśla Irka Jazukiewicz, jedna z koordynatorek programu edukacji ekologicznej w Fundacji WWF Polska.

„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 78 Ośrodków Działaj Lokalnie. W ramach programu, przez 21 lat, wsparto już ponad 12 tysięcy lokalnych projektów. W ich realizację zaangażowanych było ponad 4 miliony uczestników, w tym około 230 tysięcy wolontariuszy.