Mapa strony

Załóż zbiórkę Allegro Lokalnie wraz z programem „Działaj Lokalnie”

Data opublikowania: 17 grudnia 2020

Autor:
Gabriela Kanowska

Poprzez Allegro Lokalnie możesz wspierać swoje lokalne inicjatywy w formie zbiórek (tzw. crowdfunding), a zbiórką może być właściwie każda akcja wspierająca twoją społeczność. Możesz ją założyć jako fundacja, stowarzyszenie, szkoła lub przedszkole – jeśli   jesteś użytkownikiem działającym w ramach organizacji (np. pełnisz funkcję dyrektora szkoły, jesteś członkiem rady rodziców, wolontariuszem).

Allegro Lokalnie rekomenduje założenie zbiórki na lokalny cel, na kwotę od 1000 zł do 5000 zł, na okres od 1 do 6 miesięcy (zalecane 3 miesiące).

Jest kilka sposobów wsparcia lokalnej zbiórki:

● Sprzedający może wystawić przedmiot w ogłoszeniu Kup teraz lub licytacji i zadeklarować, jaką część ceny przedmiotu przeznaczy na wybraną lokalną inicjatywę. Organizacja zakładająca zbiórkę nie ponosi żadnych kosztów.

● Kupujący może kupić konkretną ofertę, która wspiera zbiórkę.

● Allegro Lokalnie organizuje w swoich wewnętrznych działaniach różne promocje wspierające zbiórki jak np. sprzedaż przedmiotów z własnego sklepu i oddanie 100 % kwoty ze sprzedaży na zbiórki.

● Organizatorzy zbiórki mogą na swoich kanałach (np. Facebook, strona internetowa) zachęcać do zakupu przedmiotów wspierających ich zbiórkę, co daje jeszcze większą szansę na szybką sprzedaż.

● Za pośrednictwem Allegro Lokalnie można również sprzedawać popularne „cegiełki”, które zasilą konto zbiórki.

● Członkowie organizacji sami mogą dodać do zbiórki przedmioty, które mają w domach i nie są im potrzebne. W ten sposób umożliwiając szybsze zebranie funduszy.

Allegro   Lokalnie  i  program   „Działaj  Lokalnie”   wśród   swoich  celów   mają   podobne  dążenia.  W  ramach współpracy możliwe jest szerokie współdziałanie na rzecz społeczności lokalnych. 

Jeśli potrzebujesz pakietu materiałów graficznych, służących promowaniu zbiórki lub chcesz wziąć udział w webinariach szkoleniowych – przedstawiciele Allegro Lokalnie i ARFP chętnie pomogą. 

Jeżeli jesteś związany z programem „Działaj Lokalnie” – reprezentujesz ODL lub realizatora projektu „Działaj Lokalnie” – zakładając zbiórkę, pamiętaj o dodaniu w jej tytule frazy „Działaj Lokalnie”. Pozwoli to przypisać Twoją zbiórkę do specjalnej puli zbiórek, dotyczących programu „Działaj Lokalnie”.

Czym jest Allegro Lokalnie?

Allegro Lokalnie to serwis stworzony z myślą o prywatnych sprzedających, skierowany   zarówno do odbiorców lokalnych, jak i mieszkańców całego kraju. Organizacja zakładająca zbiórkę nie ponosi żadnych kosztów. Założenie zbiórki na Allegro Lokalnie jest bezpłatne. Wystawianie przedmiotów, które wspierają zbiórkę jest bezpłatne, pod warunkiem przekazania 100% kosztu przedmiotu na zbiórkę.

Więcej informacji znajdziesz na: https://allegrolokalnie.pl/zbiorki

Jeśli nasunęły Ci się inne pytania dotyczące serwisu, zakładania zbiórek lub wystawiania przedmiotów zapraszamy do artykułu:

Potrzebujesz więcej informacji o zbiórkach? 

Wejdź na: https://allegro.pl/lokalnie/FAQ-o-zbiorkach

Program „Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 77 Ośrodków Działaj Lokalnie, mającym na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. W ramach Programu przez 20 lat wsparto ponad 12200 lokalnych projektów. Ich odbiorcami było ponad 4 miliony uczestników, a w realizację zaangażowanych było prawie 230 tysięcy wolontariuszy. Dzięki doświadczeniu​ wyniesionemu z Programu powstało 732 nowych organizacji. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności na realizację programu przekazała ponad 50 mln złotych, a łączna wartość zrealizowanych projektów wyniosła ponad 102 mln zł.

Więcej o Programie: http://dzialajlokalnie.pl/o-programie/