Mapa strony

Konkurs „Opowiedz…”

Konkurs „Opowiedz…” prowadzony w ramach programu „Działaj Lokalnie”, skierowany jest do wszystkich grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie. Ma na celu zachęcenie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.
Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów „Działaj Lokalnie”.
Pula nagród finansowanych ze środków PAFW, które zostaną przyznane w 2021 roku wyniesie około 25000 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nagrody dla laureatów etapu ogólnopolskiego Konkursu „Opowiedz…” 2019 i „Opowiedz…” 2020.
Prace powstałe w ramach Konkursu „Opowiedz…” powinny spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Chcemy, aby autorzy prac skupili się zarówno na formie, jak i na treści prac.

Kryteria, którymi będzie kierowała się komisja selekcyjna na etapie ogólnopolskim Konkursu:

  • Zgodność prac z tematyką Konkursu – w jakim stopniu prace pokazują efekty projektu z uwzględnieniem pokazania zmian (zgodnie z daną kategorią) oraz ilustrują budowanie dobra wspólnego.
  • Atrakcyjność wykorzystanych rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i dźwięku, sposób montażu). Dodatkowo Komisja zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych punktów za innowacyjność formy prac.
  • Przejrzystość i oryginalność prac – Komisja oceni czy treść pracy została przemyślana i zastosowano w niej oryginalne rozwiązania.
  • Komunikatywność prac – na ile prace opowiadają historię projektu i zmiany, jaka zaszła dzięki niemu; Komisja będzie zwracać szczególną uwagę, czy prace rzeczywiście opowiadają, a nie tylko dokumentują historię projektu.
  • Estetyka, artystyczna wrażliwość z jaką autorzy podeszli do tematu – jak praca koresponduje z tradycją swojego gatunku, w jaki sposób korzysta z nowoczesnych rozwiązań artystycznych, czy zastosowane środki są odpowiednie do przekazywanej treści.

Pobierz plik Regulamin konkursu Opowiedz 2019-2020 (pdf 655 KB)

 

Materiały pomocnicze dla grantobiorców
Przygotowanie pracy na Konkurs „Opowiedz…” nie jest łatwą sprawą. Trzeba dobrze przemyśleć formę, sposób wykonania. Dobrze jest od samego początku trwania projektu zbierać zdjęcia, kręcić choćby krótkie filmy i zastanawiać się, jak najlepiej opowiedzieć historię swojego projektu, historię ludzi, miejsc i motywów, które się w nim pojawiały. Żeby ułatwić grantobiorcom to zadanie, zebraliśmy wiele pomocnych materiałów – zachęcamy do zapoznania się z nimi i wykorzystywania rad, które można w nich znaleźć.
Zestawienie prac nagrodzonych i wyróżnionych w ostatnich latach
Film zawierający uniwersalne porady jurorów
Pobierz plik Artykuł „Twórcze opowiadanie o projektach społecznych” (pdf 770 KB)
Pobierz plik Artykuł „Muzyka w pracach konkursowych” (pdf 421 KB)
Pobierz plik Wzór obowiązkowej planszy końcowej dla filmów zgłaszanych do konkursu (pptx 1 MB)