Mapa strony

SIECIOWANIE GRANTOBIORCÓW W POWIECIE ŚWIECKIM

Data opublikowania: 13 lutego 2023

Autor:
Paulina Świątkowska
ODL:
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

7 lutego 2023 roku Ośrodek Działaj Lokalnie Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu zorganizował spotkanie sieciujące grantobiorców. Była to okazja do podziękowania wszystkim za owocną współpracę oraz sumienną realizację projektów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin objętych zasięgiem programu.

Osoby, reprezentujące grupy nieformalne oraz stowarzyszenia, podsumowały swoje projekty, podzieliły się wrażeniami i wymieniły doświadczeniami związanymi z realizacją projektów w 2022 roku.

Jak mówią przedstawiciele Inkubatora Przedsiębiorczości: „Jesteśmy ogromnie dumni, że część grantobiorców wyraża chęć kontynuacji projektów oraz podejmowania się nowych wyzwań.Dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów!”.

Dodatkowe wsparcie finansowe na realizację Programu pochodziło od Modi Świecie S.A., firmy, która za swoje wsparcie dla lokalnych społeczności otrzymała nagrodę 25-lecia Konkursu „Dobroczyńca Roku”