Mapa strony

Recykling, nie taki straszny!

Stowarzyszenie Miłośników Konina postanowiło zachęcić mieszkańców i mieszkanki do rzetelnego segregowania odpadów oraz uświadamiać wartość wspólnego dobra, jakim jest środowisko, dzięki edukacji ekologicznej. Kłopot z właściwą segregacją dotyczył wszystkich, ale przede wszystkim osób starszych.

Podstawą projektu stały się zatem warsztaty ekologiczne (z możliwością spotkań on-line) oraz wspólne sprzątanie wsi i terenu przy drogach, w pobliskich lasach oraz w parku. Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd edukacyjny do Mnich, tam bowiem znajduje się wysypisko śmieci a następnie uczestnicy mogli zwiedzić Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Miniszkach. 

Co zmienił projekt w lokalnej społeczności?

Stowarzyszenie Miłośników Konina chciało przede wszystkim pokazań mieszkańcom celowość idei recyclingu, zwiększyć wiedze na temat ekologii, dać im konkretne narzędzia, jak dbać o środowisko naturalne i swoje otoczenie. Wspólne spotkania pozwoliły na integrację i wymianę wiedzy i doświadczeń. Powstały też dwie gry edukacyjne o tematyce recyklingu.