Mapa strony

„Zabawa z językiem angielskim”

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Zapewnienie atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego młodszym i starszym mieszkańcom Ostrorogu oraz odwiedzającym wieś turystom w oparciu o wspólne działanie i integrację miejscowej społeczności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Zorganizowano 90-godzinne warsztaty – zabawa z językiem angielskim (10 spotkań x 3 godziny x 3 grupy), w których udział wzięło 30 osób. Miały one formę gier i zabaw oraz wycieczek plenerowych. Warsztaty poprowadziła mieszkanka Ostrorogu, która swoją pracę wykonała w formie wolontariatu.
  • Zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Kliniska dla 30 osób.
  • Zorganizowano spotkanie integracyjne z mieszkańcami Ostrorogu pn. „Flavours of Summer – Smaki Lata”, aby umożliwić mieszkańcom kultywowanie miejscowych tradycji. Mieszkańcy zaprezentowali do degustacji własne wyroby na bazie produktów lokalnych szerszej publiczności. W imprezie udział wzięło ok. 100 osób.

Rezultaty projektu

W ramach realizacji projektu powstały następujące rezultaty:

  • 90 godzin warsztatów – zabawy z językiem angielskim;
  • 1 tablica typu flipchart;
  • 1 wycieczka edukacyjna do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo- Leśnej w Nadleśnictwie Kliniska;
  • 1 spotkanie integracyjne pn. „Flavours of Summer- Smaki Lata”;
  • 10 wolontariuszy zaangażowanych w sprawy organizacyjne projektu;
  • 30 osób korzystających z kursu języka angielskiego;
  • 100 osób uczestniczących w spotkaniu integracyjnym.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Ostrorogu – dzieci, młodzież i osoby dorosłe, właściciele domków letniskowych spędzający w naszej miejscowości wakacje, rowerzyści przejeżdżający przez naszą wieś trasą rowerową „Dobrzyca” oraz odwiedzający region turyści.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” ze Złocieńca w zakresie prowadzenia księgowości.
  • Gmina Czaplinek w zakresie doradztwa merytorycznego i wkładu niefinansowego.