Mapa strony

WyKADRowani – warsztaty fotograficzno-multimedialne na terenie gminy Kołaki Kościelne

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Cel projektu

Warsztaty mające na celu rozwijanie zdolności artystycznych oraz niosące głębsze przesłanie wpojenia dobrych zachowań w tworzeniu oraz upublicznianiu materiałów, w ukierunkowaniu na strefę życia „w sieci”.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Warsztaty realizowane były poprzez działania dydaktyczne i profilaktyczne. Część dydaktyczną oparto na teorii i praktyce tworzenia materiałów foto-wideo. Część profilaktyczna ukazała kwestie obyczajowe i prawne materiałów publikowanych w sieci. Młodzież zapoznała się też z serwisami internetowymi do tworzenia galerii zdjęć, programami do obróbki foto/wideo oraz „dronem” i pracą fotografa. Była to również okazja do zaznajomienia się z pracami fotografów z naszego kraju i zagranicy przy wykorzystaniu stron z galeriami „on-line”. Na zakończenie odbył się konkurs z nagrodami dla uczestników na najciekawsze zdjęcie pt. „Chwila uchwycona na zawsze”. W ramach działania powstał również album ze zdjęciami wykonanymi przez uczestników, prezentujący tereny gminy, w której mieszkają.

Rezultaty projektu

Poprzez projekt udało się zaktywizować grupę dzieci i młodzieży poprzez:

  • zagospodarowanie wolnego czasu,
  • rozbudzenie w młodzieży i dzieciach pasji i zdolności artystycznych,
  • wykształcenie w nich „dobrych praktyk” przy tworzeniu i udostępnianiu materiałów audiowizualnych,
  • sprzęt pozyskany w projekcie trafił do Świetlicy Wiejskiej w Kołakach Kościelnych oraz Zespołu Szkół,
  • foto album może stać się również materiałem promocyjnym terenów i społeczności gminy Kołaki Kościelne.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami była najmłodsza grupa społeczności gminy Kołaki Kościelne. Równocześnie odbiorcami byli rodzice, którzy zyskali świadomość, że ich dzieci spędzając bezpiecznie wolny czas, a na warsztatach nauczyły się również dobrych zachowań w tworzeniu i upublicznianiu materiałów audiowizualnych oraz rozwinęły swoją pasję w kierunku rozwoju artystycznego.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych, Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne, Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych