Mapa strony

Wspólna akcja – integracja!

Logotyp Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Cel projektu

Celem projektu było zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi poprzez cykl warsztatów artystycznych, połączonych z zabawami ruchowymi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzone w ramach projektu działania to warsztaty plastyczne „Wizja świata w oczach dziecka” w technice malarkiej; warsztaty z rękodzieła – tworzono stroiki świąteczne – oraz ostatnie działanie, czyli impreza podsumowująca projekt, w trakcie której uczestnicy zaprezentowali swój taniec integracyjny. Odbyła się również wystawa prac malarskich i rękodzielniczych, a także konkurs karaoke. Integracja niesie za sobą obopólną korzyść dla dzieci zdrowych i upośledzonych. Dzieci niepełnosprawne miały możliwość przebywania wśród dzieci pełnosprawnych, poznały ich potrzeby i sposoby ich zaspokajania. Wspólne przebywanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych dało możliwość zobaczenia różnorodnych reakcji, wzajemnych oddziaływań jednych dzieci na drugie.

Rezultaty projektu

Zrealizowane działania miały na celu rozwinięcie zdolności manualnych, pobudzenie i usprawnienie działalności plastycznej dzieci, działanie w zespole, współzawodnictwo, wiara we własne siły, umiejętność obdarowywania i dzielenia się z innymi, pokonanie strachu, lęku i tremy, rozbudowa wrażeń estetycznych i twórczych, przełamywanie barier i antypatii, podtrzymywanie przyjaźni, komunikowanie się oraz tworzenie podstaw do wiary we własne siły.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci niepełnosprawne wraz z rodzicami lub opiekunem i zdrowe z całej gminy Kornowac.