Mapa strony

Wraca pora na Klub Seniora

Logotyp Fundacji Pokolenia

Cel projektu

Projekt miał na celu zaktywizowanie seniorów z gminy Morzeszczyn poprzez działania artystyczne, organizowanie życia kulturalnego oraz integrowanie różnych grup społecznych i klubów seniora z okolicy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Cykl wykładów ze zdrowego odżywiania pn. „Zdrowy senior to aktywny senior”.
  2. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe „Senior w ruchu”.
  3. Integracyjne wizyty u Klubów Seniora z Lubichowa, Gniewa i Smętowa oraz Uniwersytetu III Wieku z Gniewa. Celem tych spotkań było nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń, zaprezentowanie dotychczasowych działań i zaproszenie do udziału w projekcie.
  4. Andrzejkowy Integracyjny Wieczorek Taneczny, w którym wzięły udział wszystkie Kluby Seniora – wspólna zabawa przy muzyce, konkursy i zabawy.
  5. Turniej Klubów Seniora. Do zabawy zaproszone zostały 4 kluby seniora i Uniwersytet III Wieku. Seniorzy rywalizowaliby w 5 kategoriach: piosenka o seniorach, taniec dowolny, skecz „Przychodzi senior do lekarza”, konkurs manualny i najsmaczniejsza potrawa rybna.

Rezultaty projektu

Najważniejszym rezultatem tego projektu była integracja międzyklubowa seniorów z czterech miejscowości. Seniorzy brali aktywnie udział w organizowaniu wszystkich działań projektowych, chętnie w nich uczestniczyli i promowali. Współpracowali z innymi grupami społecznymi i klubami seniora. Dzięki temu starsze osoby poznały swoją wartość i pokazały, że wiek w niczym nie musi ograniczać.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu byli seniorzy z Klubu Seniora z Morzeszczyna oraz zaproszone do współpracy kluby seniora z Gniewa, Lubichowa i Smętowa, a także Uniwersytet III Wieku z Gniewa. Przy realizacji zadań również współpracowano z innymi organizacjami, m.in. z Kołem Gospodyń Wiejskich w Morzeszczynie oraz z sołtysami i mieszkańcami gminy.

Partnerzy w realizacji projektu

Koło Gospodyń Wiejskich w Morzeszczynie, Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie, Kluby Seniora z Gniewa, Lubichowa i Smętowa, Uniwersytet III Wieku z Gniewa, sołtysi z Morzeszczyna i Dzierżążna, Urząd Gminy w Morzeszczynie