Mapa strony

Wólka Grodziska w starej fotografii

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku

Cel projektu

Celem projektu było wzmocnienie więzi lokalnej społeczności oraz więzi międzypokoleniowych. Wśród mieszkańców i uczniów szkoły wzrosła świadomość historii ich miejscowości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizując projekt zorganizowano warsztaty historii starej fotografii, podczas których uczniowie szkoły podstawowej ogłosili zbiórkę starych fotografii z ich miejscowości. Dokonali opisu zdjęć na podstawie wspomnień seniorów i mieszkańców Wólki Grodziskiej. Kopie zdjęć umieścili na wystawie w stałej ekspozycji w holu szkoły oraz w zakładce „Wólka dawniej” na stronie internetowej szkoły. Na wystawie znalazły się też zdjęcia wykonane w czasie realizacji projektu, przedstawiające, jak zmieniała się miejscowości do dnia dzisiejszego. Dzieci rozwijały swoje talenty biorąc udział w konkursie recytatorskim, plastycznym i literackim. Wręczono nagrody wszystkim uczestnikom konkursów. Opracowano i wydrukowano kalendarz zawierający zdjęcia stare i nowe. Przygotowano prezentację multimedialną.

Rezultaty projektu

Korzyści materialne to aparat fotograficzny, który był wykorzystany podczas projektu, a w przyszłości umożliwi realizację podobnych projektów oraz utworzona wystawa zdjęć umieszczona w stałej ekspozycji w budynku szkolnym. Wśród korzyści niematerialnych należy wymienić wzrost integracji międzypokoleniowej, wzrost wiedzy u mieszkańców na temat historii swojej miejscowości. Powstała wystawa ocali od zapomnienia stare fotografie oraz historie na nich zapisane.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Wólki Grodziskiej, okolicznych miejscowości oraz osoby pochodzące z Wólki Grodziskiej mieszkające w całej Polsce – wszyscy, którzy odpowiedzą na nasz apel wyszukania zdjęć dawnej Wólki Grodziskiej. W spotkaniach, warsztatach i konkursach wzięło udział 41 uczniów i 26 dzieci w wieku przedszkolnym, 8 osób z Klubu Seniora oraz 10 rodziców.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny;
  • Klub Seniora;
  • Koło Gospodyń Wiejskich;
  • sołtys;
  • Gazeta z Grodziska i okolic.