Mapa strony

„Widma” Stanisław Moniuszko

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości lokalnej społeczności w obszarze kultury wyższej, krzewienie kultury narodowej, promocja dziedzictwa kulturowego – dzieł Mickiewicza i Moniuszki.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Promocja projektu na stronach i portalach internetowych, portalach społecznościowych (ogłoszenia, zaproszenia)
  • Spotkania informacyjne
  • Rekrutacja aktorów do udziału w przedstawieniu
  • Próby słowne, muzyczne, ruchowe z różnymi grupami w Sokólskim Ośrodku Kultury i Środowiskowym Domu Samopomocy
  • Próby aktorów i muzyków w kościele p.w. NMP w Sokółce
  • Wystawienie spektaklu.

Rezultaty projektu

  • Wzrosła świadomość mieszkańców na temat znaczenia dzieł Mickiewicza i Moniuszki dla kultury narodowej
  • Zarówno artyści występujący w spektaklu, jak i widzowie mieli okazję współpracować i spotkać się z zawodowymi artystami Opery Warszawskiej i Kwartetu Podlaskiego
  • Wzrosło poczucie własnej wartości wśród lokalnych artystów w szczególności wśród niepełnosprawnych podopiecznych z ŚDS
  • Nastąpiła integracja różnych grup społecznych pracujących przy tworzeniu i organizacji tego spektaklu

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli przede wszystkim artyści przygotowujący przedstawienie, zarówno lokalni – m.in. młodzi artyści amatorskiego teatru „Coś” i niepełnosprawni podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce; artyści Opery Warszawskiej i Kwartetu Podlaskiego, lokalna społeczność, pielgrzymi.

Partnerzy w realizacji projektu

Organizatorem głównym wydarzenia jest „Grupa Przyjaciół Moniuszki” działająca przy Sokólskim Ośrodku Kultury. Wsparcia udzieliło Stowarzyszenie Q Pomocy w Sokółce, Burmistrz Sokółki, LGD „Szlak Tatarski”, Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, teatr amatorski „Coś”. W organizację wydarzenia zaangażowała się lokalna społeczność i lokalni przedsiębiorcy.